Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području Grada Bjelovara – Rezultati izbora/Dokumenti

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina na području Grada Bjelovara

Rezultati izbora za  predstavnicu i članove/ice vijeća nacionalnih manjina

Rezultati izbora za predstavnicu češke nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru / 0.2 MiB /

Rezultati izbora za članove vijeća albanske nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru / 0.2 MiB /

Rezultati izbora za članove vijeća romske nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru / 0.2 MiB /

Rezultati izbora za članove vijeća srpske nacionalne manjine u Gradu Bjelovaru / 0.2 MiB /


Oglas o biračkom mjestu za izbor predstavnika/ce i članova/ica vijeća nacionalnih manjina

Rješenja pravovaljanih lista kandidata za izbor predstavnice/predstavnika i članica/članova vijeća nacionalnih manjina i Izborne liste za izbor predstavnice/predstavnika i članice/članova vijeća nacionalnih manjina u Gradu Bjelovaru

Rješenje o prihvaćanju kandidature i Lista kandidata - predstavnik češke nacionalne manjine Rješenje o prihvaćanju kandidatura i Lista kandidata - članovi vijeća albanske nacionalne manjine Rješenja o prihvaćanju kandidatura i Lista kandidata - članovi vijeća romske nacionalne manjine Rješenja o prihvaćanju kandidatura i Lista kandidata - članovi vijeća srpske nacionalne manjine
Back to top