Izbori za članove vijeća mjesnih odbora – poziv političkim strankama i biračima

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
POVJERENSTVO ZA IZBOR ČLANOVA VIJEĆA MJESNIH
ODBORA NA PODRUČJU GRADA BJELOVARA

  • POLITIČKIM STRANKAMA, SVIMA
  • BIRAČIMA

POZIV

Odlukom Gradskog vijeća Grada Bjelovara od 24. studenog 2014. godine koja je stupila na snagu 1. prosinca 2014. godine raspisani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara.

Izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara održat će se u nedjelju, 18. siječnja 2015. godine.

Pozivaju se sve političke stranke, kao i birači koji će predlagati kandidacijske liste grupe birača na sastanak koji će se održati dana 02. prosinca 2014. godine u 14,00 sati u Gradu Bjelovaru, Trg Eugena Kvaternika 2, I kat u maloj vijećnici.

PREDSJEDNIK
Vladimir Šestak, dipl. iur, v.r.

Back to top