Obavijest o izradi prostornog plana

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: 350-02/10-01/19
URBROJ: 2103/01-06-11-30
Bjelovar, 28. 1. 2011.

Temeljem odredbi članka 82. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine, broj 76/07 i 38/09) Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora daje slijedeću:

Obavijest o izradi prostornog plana

Odlukom o izradi Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara – druga izmjena i dopuna („Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 9/2010) započeo je postupak donošenja navedenog prostornog plana.

U postupku donošenja prostornog plana provest će se prethodna i javna rasprava s javnim uvidom tijekom koje je moguće dostavljati primjedbe i prijedloge, a termin kojih će biti pravodobno objavljen u sredstvima javnog priopćavanja.

PROČELNIK:
Ivica Markovinović, dipl.ing.geologije

 

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content