Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja III. (ciljane) izmjene i dopune Greneralnog urbanističkog plana Grada Bjelovara

REPUBLIKA HRVATSKA

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

GRAD BJELOVAR

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

 

KLASA : 350-02/17-01/8

URBROJ : 2103/01-06/2-18-117

Bjelovar, 5.6.2018.

 

Izvješće o javnoj raspravi u postupku donošenja III. izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Bjelovara       

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content