IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
 
KLASA : 406-01/17-01/43
URBROJ : 2103/01-05/2-17-4
 
Evidencijski  broj nabave: 13-06/17-Ra
 
 
 
IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA
za
rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V
                                               
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova,  proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje je zaključeno 05.07.2017. godine u 12:00 sati.
U ostavljenom roku nije dostavljena nijedna primjedba ili prijedlog na objavljenu kompletnu dokumentaciju za nadmetanje.
Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će  postupak javne nabave za nabavu javnih radova sukladno objavljenoj dokumentaciji.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content