IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA za rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo   
 
KLASA : 406-01/17-01/43
URBROJ : 2103/01-05/2-17-4
 
Evidencijski  broj nabave: 13-06/17-Ra
 
 
 
IZVJEŠĆE O PRETHODNOJ ANALIZI TRŽIŠTA
za
rekonstrukciju cesta i izgradnju oborinske kanalizacije u Radničkom naselju – faza V
                                               
Sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/2016) naručitelj Grad Bjelovar, prije pokretanja postupka javne nabave za nabavu javnih radova,  proveo je prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.
Savjetovanje je zaključeno 05.07.2017. godine u 12:00 sati.
U ostavljenom roku nije dostavljena nijedna primjedba ili prijedlog na objavljenu kompletnu dokumentaciju za nadmetanje.
Naručitelj Grad Bjelovar pokrenut će  postupak javne nabave za nabavu javnih radova sukladno objavljenoj dokumentaciji.
Back to top