Izvješće o visini troškova lokalnih izbora 2017. godine i načinu njihovog korištenja

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRADSKO  IZBORNO  POVJERENSTVO
GRADA BJELOVARA  
             
KLASA: 013-01/17-01/50
URBROJ: 2103/01-17-1
Bjelovar,30.06. 2017.
 
 
            Gradsko izborno Povjerenstvo Grada Bjelovara na temelju članka 126. stavka 7. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12 i 121/16) utvrdilo je i  objavljuje cjelovito
 
 
IZVJEŠĆE O VISINI TROŠKOVA LOKALNIH IZBORA 2017. GODINE 
I NAČINU NJIHOVOG KORIŠTENJA
 
 
I.
 
Za lokalne izbore 2017. godine Grad Bjelovar u Proračunu Grada osigurao je  1.250.000,00 kn.
 
II.
 
            Za prvi i drugi krug lokalnih izbora 2017. godine iz Proračuna Grada Bjelovara potrošeno je ukupno 855.968,95 kuna.
 
            Prethodno navedeni iznos sadrži slijedeće troškove:
 
– trošak glasačkih listića i zapisnika – 32.650,38 kn
– trošak za glasački materijal  – 16.802,70 kn
– trošak tiska za oglase o biračkim mjestima, listama kandidata za predstavničko tijelo i izvršno tijelo – 4.666,25 kn
– trošak objave lista kandidatura u lokalnom tisku za predstavničko tijelo i izvršno tijelo te objava rezultata izbora – 18.750,00 kn
– trošak objave rezultata izbora u elektronskim medijima – 2.300,00 kn
– troškovi obrade i unosa rezultata glasovanja – 12.370,30 kn
– naknade za rad biračkih odbora – 616.994,41 brutto
– naknade za rad Gradskog izbornog povjerenstva (stalni i prošireni sastav) – 93.695,83 brutto
– naknade administrativnom i tehničkom osoblju – 49.461,59 kn brutto
– naknade isplaćene domarima ustanova – 7.332,49 kn brutto
– reprezentacija –  945,00 kn
III.
 
 
Troškovi iz točke II. ovog Izvješća isplaćeni su nakon zaprimljenih računa.
 
Visina naknade za rad članova stalnog i proširenog sastava Gradskog izbornog povjerenstva iz točke II. ovog Izvješća određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava za provedbu lokalnih izbora (“Narodne novine” 48/17), a naknade su  isplaćene nakon održavanja drugog kruga izbora.
 
Visina naknade za rad članova biračkih odbora iz točke II. ovog Izvješća određena je Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima biračkih odbora za provedbu lokalnih izbora (“Narodne novine” 48/17), a naknade su isplaćene nakon održavanja drugog kruga izbora.
 
Naknade iz točke II. ovog Izvješća koje se odnose na administrativno i tehničko osoblje i domare ustanova odredilo je Gradsko izborno povjerenstvo temeljem odredbe članka 53. stavka 1. točke 13. Zakona o lokalnim izborima,  a isplaćene su nakon održavanja drugog kruga izbora.
 
           
 
PREDSJEDNICA  GRADSKOG
IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA BJELOVARA
v.r.  Branka Pleskalt
Back to top