Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara i načinu njihovog korištenja

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara ( u nastavku: Povjerenstvo) na temelju članka  57. stavka  4.  Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 4/14 – u nastavku: Odluka)  utvrdilo je i  objavljuje Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara i načinu njihovog korištenja

Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara i načinu njihovog korištenja / 0.2 MiB /

Back to top