Javni poziv za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara (2012.)

Natječaji

Na temelju članka 19. Odluke o javnim priznanjima Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 5/10.) objavljuje se

JAVNI POZIV
za podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara

Pozivamo pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građane Grada Bjelovara na podnošenje poticaja za dodjelu javnih priznanja Grada Bjelovara koja dodjeljuje Gradsko vijeće Grada Bjelovara na svečanoj sjednici povodom Dana Grada za 2012. godinu. Poticaje za dodjelu javnih priznanja treba podnositi sukladno kriterijima propisanim Odlukom o javnim priznanjima Grada Bjelovara kojom su utvrđena sljedeća javna priznanja :

 • Počasni građanin Grada Bjelovara
 • Zlatna plaketa “Grb Grada Bjelovara”
 • Pečat Grada Bjelovara

Počasnim građaninom Grada Bjelovara mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno pridonijeli napretku Grada Bjelovara ili Republike Hrvatske u cjelini.

Zlatna plaketa “Grb Grada Bjelovara” dodjeljuje se za izuzetne uspjehe na području: gospodarstva, znanosti, kulture i umjetnosti, odgoja i naobrazbe, zdravstva, tehničke kulture i športa i za doprinos u “Domovinskom ratu” (po jedna za svako područje).

Pečat Grada Bjelovara je odličje koje se dodjeljuje građanima, pravnim i fizičkim osobama, za značajan doprinos u razvoju Grada.

Javna priznanja Grada Bjelovara ne mogu se dodijeliti dužnosnicima Republike Hrvatske, dužnosnicima Bjelovarsko – bilogorske županije i Grada Bjelovara, za uspjehe ostvarene u tijeku njihova mandata.

Poticaj za počasnog građanina Grada Bjelovara može dati gradonačelnik Grada Bjelovara, vijećnik i radna tijela Gradskog vijeća Grada Bjelovara.

Poticaj za dodjelu Zlatne plakete “Grb Grada Bjelovara” i Pečata Grada Bjelovara može dati gradonačelnik Grada Bjelovara, vijećnik Gradskog vijeća Grada Bjelovara, pravne i fizičke osobe s područja gospodarstva, ustanove, udruge građana i građani.

Poticaji za dodjelu javnih priznanja dostavljaju se Odboru za dodjelu nagrada i javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar, u pisanom obliku.

Poticaji moraju sadržavati slijedeće podatke o kandidatima za javno priznanje:

 1. za pojedince treba sadržavati :
  • osobne podatke i obrazloženje zasluga zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja
  • odgovarajuću dokumentaciju (objavljen rad, analize, prikaze, natjecateljske rezultate i dr.)
 2. za pravnu osobu treba sadržavati :
  • podatke o pravnoj osobi
  • podatke o njenom poslovanju
  • obrazloženje zbog čega se predlaže za dodjelu javnog priznanja
  • odgovarajuću dokumentaciju ( objavljen rad, analize, prikaze, kritike, pisanje stručnog i drugog tiska )

Pored navedenog poticaj mora sadržavati i podatke o podnositelju poticaja.

Na zahtjev Odbora za dodjelu nagrada i javnih priznanja, podnositelj poticaja dužan je naknadno dostaviti dopunske podatke i dokumentaciju.

Poticaj s nepotpunim podacima i obrazloženjem i dostavljen izvan roka neće se razmatrati.

Rok za podnošenje poticaja je 27. kolovoza 2012. godine.

Za sve obavijesti možete se obratiti Tajništvu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2 ili na telefon 043/622-039 i 043/622-018.

Obrazac prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Bjelovara (fizičke osobe)Obrazac prijedloga za dodjelu javnog priznanja Grada Bjelovara (pravne osobe)
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content