Javni poziv za iskazivanje interesa banaka za kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016.“

Natječaji

Na temelju čl. 3. Programa o bespovratnim potporama ( subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Bjelovara, Klasa:311-01/16-01/1, Urbroj:2103/01-02-16-16 koji je donijelo Gradsko vijeće na 16. sjednici održanoj 09. ožujka 2016. godine, Pravilnika o subvencioniranju kamata iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“, Klasa:311-01/16-01/1, Urbroj:2103/01-02-16-22 koji je donijelo Gradsko vijeće na 16. sjednici održanoj 09.ožujka 2016. godine, gradonačelnik Grada Bjelovar, Antun Korušec dipl.politolog, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA ISKAZIVANJE INTERESA BANAKA ZA KREDITIRANJE MALOG
I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA IZ KREDITNE LINIJE „Bjelovarski poduzetnik 2016.“

 1. OPĆI PODACIKreditnu liniju „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2016” provode Grad Bjelovar i zainteresirane banke koje se prijave na Javni poziv i pristanu na osnovne kriterije načina provedbe kreditne linije, te potpišu Ugovor o poslovnoj suradnji sa Gradom Bjelovarom.

  Banke mogu ponuditi i povoljnije uvjete od dolje navedenih ( povoljniju kamatnu stopu, naknadu za obradu kredita) itd.

  Ukupni kreditni fond za poduzetničke kredite iznosi 30.000.000,00 kuna(tridesetmilijunakuna ).

 2. OSNOVNI KRITERIJI ZA PROVEDBU KREDITNE LINIJE „BJELOVARSKI PODUZETNIK 2016“. godine
  1. ZAHTJEV ZA KREDIT MOGU PODNIJETI
   • Obrtnici
   • Mala i srednja trgovačka društva
   • Zadruge
   • Profitne ustanove
   • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva
   • Fizičke osobe u slobodnom zanimanju ( zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, revizori, arhitekti, sudski vještaci i sl.)

   koja su najmanje u 51% vlasništvu državljana RH.
   Pravo na korištenje kredita ima poduzetnik koji namjerava ulagati na području Grada Bjelovara bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište.

  2. IZNOS KREDITA
   • najniži iznos: 40.000,00 kuna
   • najviši iznos: 2.500.000,00 kuna
   • a iznimno, kod izgradnje novih proizvodnih kapaciteta (objekata, postrojenja i opreme), max. 5.000.000,00 kuna odnosno 40% od iznosa ukupne vrijednosti investicije ( odnosi se na investicije veće od 2.500.000,00 kuna).
  3. NAMJENA KREDITA
   • kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje objekata,
   • nabava opreme ili pojedinih dijelova opreme,
   • obrtna sredstva u funkciji investicije ( max 30% )
  4. ROK OTPLATE, POČEK I ROK ISKORIŠTENJA KREDITA
   • otplata do 10 (deset) godina za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje
   • gospodarskog objekta
   • otplata do 7 (sedam) godina za nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme
   • poček do 2 ( dvije ) godine koji je uračunat u rok otplate ( osim za nabavu opreme ili
   • pojedinih dijelova opreme:poček do 6 mjeseci
   • rok korištenja : do 12 mjeseci
  5. KAMATNA STOPA
   • krediti uz valutnu klauzulu vezanu za EUR: 3 M EURIBOR + 5,55 p.p. godišnje. promjenjiva
  6. SUBVENCIJA GRADA
   Grad Bjelovar subvencionira kamatu na poduzetničke kredite iz kreditne linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ po stopi od:

   • 2,0 % ( dvaposto ). za proizvodne djelatnosti
   • 1,0 % ( jedanposto ) za uslužne djelatnosti

   Subvencija kamatne stope su potpore male vrijednosti ( deminimis potpore).

   Kamatna stopa za vrijeme korištenja kredita i za vrijeme počeka se ne subvencionira.

  7. NAKNADA
   • do 0,65% ( nulacijelihšezdesetposto ) jednokratno na iznos odobrenog kredita za sve troškove Banke, a prije korištenja kredita
  8. INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA
   • hipoteka – predmet hipoteke može biti i objekt kupnje ili uređenja, sudužništvo, jamci, jamstvo Hrvatske agencije malog gospodarstva (HAMAG BICRO ),
   • visina jamstva 1:1,3
   • drugi uobičajeni instrumenti osiguranja koje poduzetnik dogovori sa Bankom
  9. STATUS PODUZETNIKA
   • nije uvjetovan kao deponent banke
 3. ROK BANAKAMA ZA PODNOŠENJE PONUDEPonude banaka se primaju najkasnije do 30. travnja 2016. godine do 12 sati, (poštom ili osobno), na adresu Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Eugena Kvaternika 2, sa naznakom „Kreditna linija 2016“ – Ne otvaraj.
  Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2/II, soba broj 46, telefonom na broj 043/622-063

KLASA: 403-01/15-01/13
URBROJ: 2103/01-01-16-7
Bjelovar, 11. travanj 2016.

GRADONAČELNIK
Antun Korušec, dipl. politolog

 

Back to top