Javni poziv za uvid u spis predmeta za izdavanje građevinske dozvole – građenje građevine gospodarske namjene – nadstrešnica, 2. skupine

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000081
URBROJ: 2103/01-06/13-17-0005
Bjelovar, 13.09.2017.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
BJELIN društvo s ograničenom odgovornošću za preradu drva , HR-47300 Ogulin, Žegar VI 39

  • dostavlja se
  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine gospodarske namjene – nadstrešnica, 2. skupine,

    na k.č.br. 3686/2 ( gr.broj 1381/2) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Slavonska cesta 17).

  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.09.2017 u 08:30 – 9:30 sati, na lokaciji – Bjelovar, Trg E.Kvaternika 2 soba 41/II. 
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA POSLOVE GRADNJE
Golec Dubravka, ing.građ

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content