Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine – pilana

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000006
URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005
Bjelovar, 14.02.2019.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
BJELIN d.o.o., HR-47300 Ogulin, Žegar VI 39

– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine – pilana na

katastarskoj čestici 3686/2 (z.k.č.broj 1381/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Slavonska cesta 17).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.02.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE
Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content