Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine – rashladni kondenzator na postojećoj građevnoj čestici 180/1 k.o. Bjelovar-Sredice u Bjelvaru, Velike Sredice 11.

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000019
URBROJ: 2103/01-06/6-19-0005
Bjelovar, 25.02.2019.

 

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

                    DUKAT d.d., HR-10000 Zagreb, Marijana Čavića 9

                    – dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

– građenje građevine gospodarske namjene (proizvodno poslovna), 2. skupine – rashladni kondenzator

na postojećoj građevnoj čestici 180/1 k.o. Bjelovar-Sredice u Bjelvaru, Velike Sredice 11.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, Trg Eugena Kvaternika 2, soba 28, 2. kat.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI SAVJETNIK ZA POSLOVE GRADNJE

Zoran Preskočil, mag.ing.aedif.

Podijeli s prijateljima!
Back to top