Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Ciglena

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju zemljišta u k.o. Ciglena, KLASA: 945-01/22-01/31, URBROJ: 2103-1-01-22-4 od 07. rujna 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content