Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Bjelovara – Gornje Plavnice

Grad Bjelovar na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za prodaju k.č.br. 888/1 i k.č.br. 888/5, k.o. Gornje Plavnice, KLASA: 944-01/22-01/46, URBROJ: 2103-1-01-22-4 od 07. rujna 2022. godine, raspisuje Javni poziv za javno nadmetanje putem usmene javne dražbe za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Bjelovara.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content