Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru i sudaca porotnika u predmetima za mladež Općinskog suda u Bjelovaru

Na temelju članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23 – u nastavku teksta: Zakon) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore.

Člankom 118. Zakona, propisano je da se suci porotnici imenuju na četiri godine i istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani. Odredbe Zakona koje se odnose na suce, shodno se primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno.

Sukladno članku 90. stavku 1. i članku 91. stavku 2. i 3. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19, 130/20, 21/22, 60/22, 16/23)

  • Sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću,
  • Sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe,
  • Sudac ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

U odnosu na suce porotnike za mladež, sukladno članku 41. stavku 2. Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama. Člankom 45. stavak 6. istoga Zakona, propisano je da u sastavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti osobe istog spola.

POZIV

Pozivaju se zainteresirani građani koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za

  1. suce porotnike Općinskog suda u Bjelovaru – 40 osoba,
  2. suce porotnike u predmetima za mladež Općinskog suda u Bjelovaru – 16 osoba od čega 8 ženskog spola i 8 muškog spola (* profesori, učitelji, odgajatelji i druge osobe koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama).

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagrada sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14, 9/24).

Prijavi za suca porotnika Općinskog suda ili suca porotnika Općinskog suda u predmetima za mladež potrebno je priložiti kratak životopis i vlastoručno potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta.

Izjave za suce porotnike možete preuzeti na linkovima niže:

Prijava i prilozi mogu se dostaviti najkasnije do 1. ožujka 2024. godine putem pošte ili osobno na adresu: Grad Bjelovar, Trg. Eugena Kvaternika 2, Odsjek za naplatu i pravne poslove ili putem e-maila: zvizi@bjelovar.hr i gdokic@bjelovar.hr.

Osobni podaci koje kandidati za suce porotnike dostave obrađivat će se samo u svrhu provedbe postupka za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Bjelovaru. Izrazi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content