Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje: sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Bjelovaru

Prema odredbi članka 119. Zakona o sudovima („Narodne novine“ broj 28/13,33/15,82/15, 82/16, 67/18 i 126/19-dalje u tekstu : Zakon) suce porotnike općinskih i županijskih sudova imenuje županijska skupština na prijedlog općinskog odnosno gradskog vijeća, sindikata, udruženja poslodavaca i gospodarske komore. Odredbom članka 118. Zakona propisano je da se suci porotnici imenuju na četiri godine i da istekom toga roka mogu biti ponovno imenovani, dok je stavkom 2. istoga članka propisano da se odredbe Zakona koje se odnose na suce, shodno primjenjuju i na suce porotnike, ako zakonom nije drugačije određeno.

Odredbom članka 41. stavka 2 Zakona o sudovima za mladež („Narodne novine“ broj 84/11, 143/12, 148/13, 56/15 i 126/19) suci porotnici za mladež imenuju se iz redova profesora, učitelja, odgojitelja i drugih osoba koje imaju radnog iskustva u stručnom odgojnom radu s mladim osobama, dok je člankom 45.stavak 6.istoga Zakona propisano da u sastavu vijeća za mladež suci porotnici ne smiju biti osobe istog spola.

Člankom 90. stavkom 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19 i 130/20) sudac ne smije biti član političke stranke, niti se baviti političkom djelatnošću.

Odredbom članka 91. Zakona propisano je da sudac ne smije obavljati odvjetničku ili javnobilježničku službu, poslove člana upravnog ili nadzornog odbora trgovačkog društva ili druge pravne osobe, kao i da ne smije obavljati drugu službu ili posao koji bi mogli utjecati na njegovu samostalnost, nepristranost i neovisnost ili umanjiti njegov društveni ugled ili su inače nespojivi s obnašanjem sudačke dužnosti.

SLIJEDOM NAVEDENOG GRAD BJELOVAR POZIVA

sve zainteresirane građane Grada Bjelovara koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima da na ovaj Poziv podnesu svoje prijave za kandidate za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Bjelovaru.

Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagrada sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“, broj 38/14).

Prijavi treba priložiti kratak životopis i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta.

Navedena Izjava nalazi se na web stranici Grada Bjelovara uz ovaj poziv.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti putem pošte ili osobno na adresu: Grad Bjelovar, Trg. E. Kvaternika 2, Odsjek za naplatu i pravne poslove ili putem e-maila : zvizi@bjelovar.hr i gdokic@bjelovar.hr.

Za sve informacije u svezi ovog Poziva zainteresirani kandidati mogu nazvati na broj: 043/622-075

Ovaj javni poziv traje do popunjavanja potrebnog sastava vijeća za mladež.

Javni poziv za podnošenje prijava kandidata za prijedlog za imenovanje: sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Bjelovaru

Izjava kandidata o ispunjavanju predviđenih zakonskih uvjeta

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content