Javni poziv za predlaganje kandidata za članice i članove Partnerskog vijeća većeg urbanog područja Bjelovar zbog sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.- 2027.

Grad Bjelovar, prema odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kao nositelj izrade strategije razvoja većeg urbanog područja osniva partnersko vijeće za urbano područje Bjelovar. Uz Grad Bjelovar, kao središta urbanog područja, u sastav urbanog područja Bjelovar prema konačnom prijedlogu ulaze Grad Bjelovar, Općina Veliko Trojstvo, Općina Kapela, Općina Rovišće i Općina Štefanje.

Nakon ustrojavanja urbanog područja, Zakon je propisao obvezu izrade strategije razvoja urbanog područja, koja predstavlja temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje. Nositelj izrade strategije razvoja urbanog područja je sukladno Zakonu za urbano područje Bjelovara, Grad Bjelovar kao grad koji je središte urbanog područja.

Partnersko vijeće za urbano područje Bjelovar osniva se kao savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini urbanog područja, predlaganja strateških projekata za razvoj urbanog područja te njihove provedbe i praćenja kao i obavljanja drugih poslova u skladu sa Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća. Članovi partnerskog vijeća za urbano područje doprinose strateškom planiranju razvoja urbanog područja, sudjelujući u partnerskim konzultacijama tijekom izrade i provedbe razvojne strategije. Članovi partnerskog vijeća za urbano područje imenuju se za razdoblje trajanja strategije razvoja urbanog područja.

Od članova partnerskog vijeća očekuje se aktivan doprinos tijekom čitavog ciklusa strateškog planiranja, sudjelovanje na sjednicama partnerskog vijeća tijekom pripreme strategije razvoja urbanog područja, i nakon odobrenja, doprinos u nadzoru i praćenju provedbe strategije razvoja urbanog područja.

Javni poziv za predlaganje kandidata za članice i članove Partnerskog vijeća većeg urbanog područja Bjelovar zbog sudjelovanja u donošenju Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021.- 2027.

Obrazac za predlaganje kandidata za članice i članove Partnerskog vijeća za izradu Strategije

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content