Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno – povijesne cjeline

Temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” broj 25/13 i 85/15) i odredbi Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata (“Narodne novine” broj 140/09) upućuje se

Javni poziv za savjetovanje s javnošću u postupku donošenja o sudjelovanju investitora u gradnji javnih parkirališta na području zaštićene kulturno – povijesne cjeline

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content