Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za – rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2. skupine – distributivni vodovod u Bilogorskoj ulici i u ulici Blajburških žrtava u Bjelovaru

REPUBLIKA HRVATSKA

Bjelovarsko-bilogorska županija

Grad Bjelovar

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000026

URBROJ: 2103/01-06/9-19-0005

Bjelovar, 26.03.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODNE USLUGE d.o.o., HR-43000 Bjelovar, Ferde Livadića 14a

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

na katastarskim česticama 5902 (zkč 3255), 5907 (zkč 1207/1), 5903/1 (zkč d3001), 1501/7 (zkč d3001), 1500/1 (zkč d3001), 1493/2 (zkč 1194/2), 1505 (zkč 1201/2),1660 (zkč 1209/8), 1686/3 (zkč 1156/6), 1696/3 (zkč 1156/7),1720/1 (zkč 1173/1) sve k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Bilogorska ulica i ulica Blajburških žrtava.).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana  05.04.2019.godine u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
  2. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  3. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

Tina Pisarek, građ.tehničar

Podijeli s prijateljima!
Back to top