Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Javni uvid u spis predmeta u postupku izdavanja – izmjene i dopune građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2.skupine-stambena

REPUBLIKA HRVATSKA
Bjelovarsko-bilogorska županija
Grad Bjelovar
Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000046
URBROJ: 2103/01-06/9-20-0007
Bjelovar, 10.01.2020.

 
Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IVAN ŽAGAR, HR-43000 Bjelovar,
DR. ANTE STARČEVIĆA 6
KATA ŽAGAR, HR-43000 Bjelovar,
DR. ANTE STARČEVIĆA 6
– dostavlja se

 1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
 2. rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine – stambena na katastarskoj čestici  broj 3592 (z.k.č.br. 2167/2 k.o. Grad Bjelovar) k.o. Bjelovar (Bjelovar, Dr.Ante Starčevića 22).
 3. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 01.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora,Trg Eugena Kvaternika br. 2, soba 41/II kat.
 4. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
 5. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

  REFERENTICA ZA POSLOVE GRADNJE

  Tina Pisarek, građ.tehničar

  DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča upravnog tijela
  2. Mrežna stranica
  3. U spis, ovdje
  Podijeli s prijateljima!
  Back to top