1. TEHNOLOŠKI PARK BJELOVAR d.o.o.

Petra Preradovića 1, 43 000 Bjelovar
Email: tajnica@tpbj.hr
Telefon: 043/221-590
Direktorica: Dajana Vukmanić
Web stranica: http://www.tpbj.hr/

2. VELEUČILIŠTE U BJELOVARU

Trg Eugena Kvaternika 4, 43 000 Bjelovar
Email: zbilic@vtsbj.hr
Telefon: 043/241-191
Dekanica: Zrinka Puharić
Web stranica: https://vub.hr/

3. BJELOVARSKI SAJAM d.o.o.

Dr. Ante Starčevića 8, 43 000 Bjelovar, Sajamski prostor Gudovac
Email: bj-sajam@bj-sajam.hr
Telefon: 043/238-840
Direktor: Zlatko Salaj
Web stranica: http://www.bj-sajam.hr/

4. KOMUNALAC d.o.o.

Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar
Email: komunalac@komunalac.hr
Telefon: 043/622-100
Predsjednica uprave: Ivana Jurković Piščević
Web stranica: http://komunalac-bj.hr/

5. VODNE USLUGE d.o.o.

Ferde Livadića 14a, 43 000 Bjelovar
Email: uprava2@vodneusluge-bj.hr
Telefon: 043/622-100
Direktor: Ivan Ivančić
Web stranica: http://vodneusluge-bj.hr/

6. GRADSKO PODUZEĆE ZA UPRAVLJANJE ŠPORTSKIM OBJEKTIMA GRADA BJELOVARA

Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
Telefon: 043/212-604
Direktor: Marko Mihalinec
E-mail: gpzuso@bj.t-com.hr

7. GRADSKI MUZEJ BJELOVAR

Trg Eugena Kvaternika 1, 43 000 Bjelovar
Email: info@gradski-muzej-bjelovar.hr
Telefon: 043/244-207
Ravnatelj: Milan Pavlović
Web stranica: http://www.gradski-muzej-bjelovar.hr/

8. NARODNA KNJIŽNICA „PETAR PRERADOVIĆ“ BJELOVAR

Trg Eugena Kvaternika 11, 43 000 Bjelovar
Email: info@knjiznica-bjelovar.hr
Telefon: 043/243-065
Ravnateljica: Vjeruška Štivić
Web stranica: http://www.knjiznica-bjelovar.hr/

9. KULTURNI I MULTIMEDIJSKI CENTAR BJELOVAR

Ivana viteza Trnskog 8 E, 43000 Bjelovar
Email: ravnatelj@kmcbj.hr
Telefon: 043/217-471
Ravnatelj: Denis Hladiš
Web stranica: http://www.kmcbj.hr/

10. VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA BJELOVARA

Otona Kučere 1, 43 000 Bjelovar
Email: vzg-bjelovara@bj.t-com.hr; vatrogaa@inet.hr
Telefon: 043/217-120
Predsjednik: Darko Despot, dipl.ing.sig.
Web stranica: https://www.vatrogasci-bjelovar.com/

11. JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA BJELOVARA

Otona Kučere 1, 43 000 Bjelovar
Email: tajnistvo@jvp-bjelovar.hr
Telefon: 043/228-096
Zapovjednik: Davor Đalog, univ.spec.oec.dipl.ing.
Web stranica: https://jvp-bjelovar.hr

12. I. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnateljica: Martina Supančić
Adresa: Ul. Željka Sabola 14, 43000 Bjelovar
Telefonski broj: 043/246-906, 043/246-907
Email: prva.bj@os-prva-bj.skole.hr, tajnistvo@1osb.ims.hr, ravnatelj@1osb.ims.hr
Web stranica: http://www.os-prva-bj.skole.hr/

13. II. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnateljica: Ines Kapša
Adresa: Ivana Viteza Trnskog 19, p.p.45, 43000 Bjelovar
Telefon: 043/220-240
Email: ured@os-druga-bj.skole.hr, 2.os-bjelovar@bj.t-com.hr
Web stranica: http://www.os-druga-bj.skole.hr/

14. III. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnateljica: Goranka Preskočil
Adresa: Ulica Tome Bakača 11d, 43000 Bjelovar
Ravnateljica: 043/246-610
Tajništvo: 043/246-510
Zbornica: 043/221-547
Email: ured@os-treca-bj.skole.hr
Email stručnih suradnika: suradnici@gmail.com
Web stranica: http://os-treca-bj.skole.hr/

15. IV. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnatelj: Nikola Margetić
Adresa: Poljana dr. Franje Tuđmana 1, 43000 Bjelovar
Telefon: 043/213-021
Email: ured@os-cetvrta-bj.skole.hr
Web stranica: http://os-cetvrta-bj.skole.hr/

16. V. OSNOVNA ŠKOLA BJELOVAR

Ravnateljica: Jasmina Vuković
Adresa: Šetalište dr. Ivše Lebovića 1, 43000 Bjelovar
Telefon: 043/242-644, 043/242-645
Email: skola@os-peta-bj.skole.hr
Web stranica: http://os-peta-bj.skole.hr/

17. DJEČJI VRTIĆ BJELOVAR

Ravnateljica: Anna Lauš
Adresa: A. G. Matoša 8a, 43000 Bjelovar
Telefon: 043/246-800, 043/246-750
Email: djecji.vrtic.bjelovar@bj.t-com.hr
Web stranica: http://www.vrtic-bjelovar.hr/

18. CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO UČENJE I KULTURU BJELOVAR

Ravnateljica: Ivana Hrpalo
Adresa: V. Nazora 5b
Telefon: 043/241-298
Telefax: 043/241-557
Email: info@cuk.hr, kontakt@cuk.hr
Web stranica: https://cuk.hr/

Back to top
Skip to content