Grad Bjelovar od 2000. godine, na temelju Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Bjelovara te objavljenog natječaja, dodjeljuje stipendije studentima s prebivalištem na području Grada, kao pomoć razvoju kadrovskog potencijala te društvenog i gospodarskog razvitka Grada Bjelovara.

Za dobivanje stipendije, nakon provedbe natječajnog postupka, sklapa se ugovor s korisnikom stipendije. Svaki student, koji zadovolji uvjete i kriterije natječaja, prima iznos od 106,18 eura na mjesec (800 kuna). Studenti, koji su ostvarili pravo na dodjelu stipendije, koriste stipendiju do kraja redovnog ili izvanrednog studija pod uvjetom da redovno upisuju svaku akademsku godinu, što dokazuju potvrdom svake godine.

Studenti u prvoj godini primanja stipendije, primaju sedam stipendija, s početkom korištenja od 1. siječnja do 31. srpnja, dok u svakoj sljedećoj akademskoj godini primaju deset stipendija s početkom korištenja od 1. listopada tekuće godine do 31. srpnja iduće godine (računa se akademska godina).

Kontakt podaci

Kontakt: Sanja Zdunić
Email: szdunic@bjelovar.hr
Telefon: 043/622-076
Web adresa: https://eobrasci.bjelovar.hr/App/

Back to top
Skip to content