Nabava ispod zakonskog praga je nabava robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura, odnosno nabava radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura i naziva se jednostavna nabava.

Ovu nabavu ispod zakonskog praga, na koju se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, Grad Bjelovar provodi prema Uputama o provedbi postupaka jednostavne nabave Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/2023)

Ovim Uputama definira se način postupanja, obveze i odgovornosti sudionika u postupku nabave robe, usluga i projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 26.540,00 eura (bez PDV-a) i nabave radova procijenjene vrijednosti manje od 66.360,00 eura (bez PDV-a)

Upute o provedbi postupaka jednostavne nabave, donesene na sjednici Gradskog vijeća 23. veljače 2023. godine

Upute o izmjenama i dopunama uputa o provedbi postupaka jednostavne nabave

Back to top
Skip to content