Pravovaljane kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara objavljuje pravovaljane kandidacijske i zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Zbirne liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara / 0.2 MiB /

 Kandidacijske liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara / 0.4 MiB /

Back to top