Postupanje s nezakonito izgrađenim zgradama

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 86/12., 143/13. i 65/17.) omogućeno je ozakonjenje zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje ili protivno tom aktu koje su sagrađene do 21. lipnja 2011. godine.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada podnosi se najkasnije 30. lipnja 2018. i nakon isteka toga dana ne može se više podnijeti.

Zahtjevi za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Bjelovara podnose se u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

• Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju

Detaljni uvjeti i postupak ozakonjenja dostupni su na internetskim stranicama Ministarstva.

Izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i akata o gradnji

Zakonom o gradnji (“Narodne novine”, broj 153/13. i 20/17.) i Zakonom o prostornom uređenju (“Narodne novine”, broj 153/13. i 65/17), koji su stupili na snagu 01.01.2014. godine uređen je sustav prostornog uređenja i gradnje u Republici Hrvatskoj.

Zahtjevi za izdavanje akata za provođenje dokumenata prostornog uređenja i akata za gradnju građevina na području Grada Bjelovara podnose se u Gradu Bjelovaru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora.

Popis javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete

Upravni postupak

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora izrađuje nacrte akata i provodi postupke korištenjem sustava „e-dozvola“ dostupnog na internetskoj stranici Ministarstva.

Zahtjevi se mogu podnijeti elektroničkim putem sustava e-dozvole, gdje se nalaze i sve upute, zakoni i propisi, procedure, popis svih javnopravnih tijela koja izdaju posebne uvjete, popis ovlaštenih projektanata, prostorni planovi i ostale informacije: https://dozvola.mgipu.hr/naslovna

Detaljni vodič kroz gradnju također se nalazi na internetskim stranicama Ministarstva.

Back to top
Skip to content