Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Zakonska regulativa

Zakon o zaštiti od požara (“Narodne novine”, broj 92/10), Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (“Narodne novine”, broj 108/95 i 56/10), Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12., 94/13., 153/13, 147/14 i 36/15)

Podzakonski akti

Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 5/11), Cjenik dimnjačarskih usluga (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 10/10.)

Dimnjačarski poslovi su

  • provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje
  • pregledi, čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje
  • spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekta
  • izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza o ispravnosti

Rokovi čišćenja i kontrole

Fizičke i pravne osobe dužne su dimnjačaru u sezoni loženja (od 01. rujna do 01. svibnja) omogućiti

  • u domaćinstvima – pregled, čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovodnih kanala, priključnih cijevi sa loženjem na kruta i tekuća goriva 4 puta godišnje, a na plin 2 puta godišnje
  • u ostalim objektima – pregled, čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovodnih kanala i priključnih cijevi sa loženjem na plin tri puta godišnje, za ostale vrste loženja 4 puta

Koncesionari Grada Bjelovara za obavljanje dimnjačarskih poslova

  • za I i III dimnjačarsko područje DRAGAN OKRUGIĆ, vl. dimnjačarskog obrta “Dimko” Bjelovar, M. Krleže 9, mobitel 098/646-067, telefon 043/252-150
  • za II i IV dimnjačarsko područje ZDRAVKO JANKOVIĆ, vl. dimnjačarskog obrta iz Ciglene185a, Bjelovar, mobitel 098/188-2482, telefon 043/882-385

Radno vrijeme dimnjačara
radnim danima od 7,00 – 17,00 sati, a u slučaju poziva stranke po dogovoru.

Nadzor nad radom dimnjačara
Nadzor nad radom dimnjačara imaju komunalni redari

Kontakt tel. komunalnih redara
043/622-088 043/622-041

Dimnjačarska područja

I dimnjačarsko
područje obuhvaća objekte

Adalberta Opitza
Andrije Mohorovčića
Ante Trumbića
Augusta Harambašića
Augusta Šenoe, do križanja sa Ulicom Vladimira Nazora
Branimira Markovića
Bosanska
Breza
don Frane Bulića
Đure Sudete
Fausta Vrančića
Franje Kuhača
Gudovac
Gudovačka
Ivana Cankara
Ivana Gundulića – desna strana
Ivana Volodera
Ive Tijardovića
Jurja Haulika
Klokočevac
Križevačka cesta – lijeva strana
Ljudevita Gaja
Marina Getaldića
Matice Hrvatske dio, do Trga Stanka Vraza
Nikole Tesle
Niska ulica
Nove Plavnice
Otona Kučere
Odvojak Đure Sudete
Pavleka Miškine
Plavnice Stare
Plavnička
Prgomelje
Prilaz Svete Ane
Rajić
Ruđera Boškovića
Silvije Strahimira Kranjčevića
Stančići
Stanka Hodla
Staroplavnički odvojak
Staroplavnički prilaz
Staroplavnička ulica
Svete Ane
Tina Ujevića
Tome Bakača
Trg Stjepana Radića, do križanja sa Ulicom Vladimira Nazora
Trg Stanka Vraza – desna strana
Velike Sredice – desna strana
Vladimira Nazora – lijeva strana
Vinka Dvoržaka
Zagrebačka – lijeva strana
Željka Markovića

II dimnjačarsko
područje obuhvaća objekte

105 brigade
108. puka
Alekse Benigara
Andrije Hebranga – desna strana
Andrije Medulića – lijeva strana do Josipa Jurja Strossmayera
Andrije Kačića Miošića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
Andrije Konca
Andrije Medulića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
Antuna Mihanovića
Ante Topića Mimare
Antuna Šoljana
Anzelma Canjuge
Baranjska
Bilogorska
Bjelovarska
Blagoja Berse
Blagoja Berse Prilaz I
Blagoja Berse Prilaz II
Blagoja Berse Prilaz III
Blajburških žrtava
Blaženog Gracije Kotorskog
Braće Diviš
Braće Vusić
Brune Bušića
Borisa Papandopula
Ciglena
Cvjetna
Crkvena
Daruvarska – lijeva strana
Dominika Mandića
Dr. Ante Starčevića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
Dravska
Drinska
Drinskih mučenica
Đurđevačka cesta
Đure Basaričeka
Egidija Bulešića
Eugena Kolonića
Ferde Gasmana
Fortunata Pintarića
Frana Supila
Franjevačka – desna strana
Ferde Rusana – lijeva strana, od križanja sa A. Medulića
Franje Klvanje
Glogovnička
Gornji Tomaš
Grgura Karlovčana
Hlebinska
Hrvatskog proljeća
Iločka
Ilovska
Istarska
Ivana Dončevića
Ivana Gostomila
Ivana Kozarčanina
Ivana Mažuranića – desna strana
Ivana Merza
Ivana Pernara
Ivana viteza Trnskog, od križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
Ivana Zajca
Izvorska
Jakova Gotovca
Jezerska
Johana Sebastijana Bacha
Josipa Jelačića
Josipa Matačića
Josipa Jurja Strossmayera – lijeva strana
Josipa Runjanina
Josipa Štolcera Slavenskoga
Kalnička
Kamila Kolba
Karla Svobode
Katarina Kotromanić Kosače
Kneza Višeslava
Kralja Tomislava
Krste Odaka
Krste Špoljara
Kokinac
Kupinovac
Lavoslava Ružičke
Letičani
Lonjska
Lovre Matačića
Marije Jurić Zagorke
Marije Petković
Mala Ciglena
Milke Trnine
Naselje kralja Petra Krešimira IV
Novoseljanska
Osječka
Osvalda Totha
Patkovac
Petra Zoranića
Podravska
Poljana dr Franje Tuđmana
Put žrtvama u Lugu
Prespa
Prilaz Andrije Hebranga
Prilaz Ulici dr. Josipa Jagodića
Prokljuvani
Puričani
Radničko naselje Prilaz I
Radničko naselje Prilaz II
Rudolfa Vagnera
Rudolfa Vimera
Savska
Sebastijana Šantalaba
Slavonska cesta – lijeva strana
Srijemska
Svetog Antuna
Sv. Ćirila i Metoda
Šarengradska
Šetalište dr. Ivše Lebovića, od križanja sa Franjevačkom ulicom
Tomaš
Trg hrvatskog sokola
Trojstvena ulica
Ulica 29. rujna
Ulica dr. Josipa Jagodića
Ulica Jasmina
Ulica patera Stanka Banića
Unska
Viktora Bubnja
Vladimira Jurčića
Vlahe Paljetka
Vijenac
Vinkovačka
Vinka Žganeca
Vjenceslava Novaka
Vukovarska
Zvijerci – desna strana
Zvonka Lovrenčevića
Ždralovska

III dimnjačarsko područje obuhvaća objekte

Alojzija Stepinca
Andrije Hebranga – lijeva strana
Ante Antića
Antuna Branka Šimića
Augusta Cesarca
Ante Gabrića
Antuna Matije Reljkovića
Antuna Radića
Augusta Šenoe, od Ulice Vladimira Nazora
Augustina Kažotića
Banovine Hrvatske
Barutanska
Bedem ljubavi 1991
Bogoslava Šuleka
Bokokotorska
Brijunska ulica
Dinka Šimunovića
Dobriše Cesarića
dr. Luke Starčevića
Eugena Kumičića
Ferde Livadića
Florijana Andrašeca
Franjevačka ulica – lijeva strana
Graničarska
Ilirska
Ivana Granđe
Ivana Mažuranića – lijeva strana
Ivana viteza Trnskog, do križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
Ivanovčanska
Jakova Zadranina
Josipa Filipovića
Josipa Langa
Josipa Kozarca
Jurja Šuteja
Križevačka cesta – desna strana
Kokinačkih žrtava
Kralja Petra Svačića
Kralja Tvrtka
Krste Frankopana – lijeva strana
Ljudevita Jonkea
Marka Križevčanina
Marice Stanković
Matije Gupca
Matije Divkovića
Mate Lovraka
Međimurska
Milana Šufflaya
Mirka Bogovića
Miroslava Krleže
Naselje kralja Zvonimira
Nikole Jurišića
Odvojak P. Biškupa Vene
Ozane Kotorske
Pavla Radića
Petra Barbarića
Petra Biškupa Vene
Petra Hektorovića
Petra Zrinskog
Plavnice Gornje
Prolaz Pavla Radića
Roberta Frangeša Mihanovića
Slavka Kolara
Slobodna zona Lepirac
Stipe Javora
Svetog Nikole Tavelića
Svetog Leopolda Mandića
Svetog Jeronima
Svetozora Borojevića
Stanislave Šubić
Šetalište dr. Ivše Lebovića, do križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
Šiška Menčetića
Tome Stantića
Trakošćanska ulica
Trg hrvatskih branitelja
Ulica prvog hrvatskog redarstvenika
Ulica akademika Ivana Supeka
Ulica Leopolda Supančića
Ulica dr. Rudolfa Miculinića
Većeslava Holjevca
Vendelina Vošnjaka
Vladimira Frajtića
Vladimira Nazora – desna strana
Vlatka Mačeka
Zagorska
Zagrebačka – desna strana
Zvijerci – lijeva strana
Željka Sabola

IV dimnjačarsko područje obuhvaća objekte

1. svibnja
Andrije Kačića Miošića – do križanja sa J. J. Strossmayera
Andrije Medulića – desna strana, do križanja sa J. J. Strossmayera
Ante Kovačića
Branka Ivankovića
Celestina Medovića
Daruvarska – desna strana
Dimitrija Demetra
Dr Ante Starčevića – do križanja sa J. J. Strossmayera
Dragutina Domjanića
Dragutina Grganića
Frana Galovića
Ferde Rusana – desna strana, od križanja sa A. Medulića
Franca Prešerna
Galovac
Garešnička ulica
Grgura Ninskog
Ivana Gundulića – lijeva strana
Ivana Gorana Kovačića
Ivana Gregurića
Ivana Česmičkog
Ivana Meštrović
Janka Draškovića
Josipa Jurja Strossmayera – desna strana
Josipa Pupačića
Joze Kljakovića
Julija Tomića
Junija Palmotića
Jurja Haulika – od križanja I. Gundulića
Jurja Dalmatinca
Jure Kaštelana
Julija Makanca
Krste Frankopana – desna strana
Ksavera Šandora Đalskog
Livadska ulica
Ljube Babića
Male Sredice
Matice Hrvatske, od križanja sa Trgom Stanka Vraza
Malo Korenovo
Marina Držića
Marka Marulića
Matka Dizdara
Matka Laginje
Milana i Naste Rojc
Mije Bobetka
Mišinačka ulica
Mišinački prilaz
Mlinovac
Mlinska ulica
Moslavačka
Nikole Šopa
Novi Pavljani
Obrovnica
Pakračka ulica
Prilaz Ante Kovačića
Prilaz Jurja Dalmatinca
Prilaz Marka Marulića
Prilaz Garešničkoj
Prolaz A. Kačića Miošića
Petra Preradovića
Slavonska cesta, desna strana i prilazi Slavonskoj cesti
Stari Pavljani
Športska ulica
Tomaša G. Massaryka
Tome Bakača
Trg A. G. Matoša
Trg Eugena Kvaternika – desna strana
Trg kralja Tomislava
Trg Stanka Vraza – lijeva strana
Vatroslava Lisinskog
Velike Sredice – lijeva strana
Veliko Korenovo
Vidikovac
Vlahe Bukovca
Vladana Desnice
Vladimira Vidrića
Južna obilaznica

Back to top
Skip to content