Zakonska regulativa: Zakon o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 32/20)
Podzakonski akti: Odluka o dimnjačarskim poslovima na području Grada Bjelovara (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 5/11)

Dimnjačarskih poslovi su: provjera ispravnosti i funkcioniranja dimnjaka i uređaja za loženje ; pregledi, čišćenje i kontrola dimovodnih objekata i uređaja za loženje; spaljivanje i vađenje čađe iz dimovodnih objekta i izdavanje dimnjačarskog stručnog nalaza o ispravnosti dimnjaka – atesta.

Rokovi čišćenja u sezoni loženja (od 01.09. – 01.05.)
U domaćinstvima – pregled, čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovodnih kanala, priključnih
cijevi sa loženjem na kruta i tekuća goriva 4 puta godišnje, a na plin 2 puta godišnje
U ostalim objektima – pregled, čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovodnih kanala i priključnih cijevi sa loženjem na plin tri puta godišnje, za ostale vrste loženja 4 puta godišnje, odnosno 5 puta godišnje ako je dimovodni objekt u uporabi cijele godine.
Svi dimnjaci, osim dimnjaka na koja nisu priključena trošila podliježu usluzi pregleda, čišćenja i kontrole.

Korisnici usluga (upravitelji zgrada i vlasnici odnosno korisnici građevina, građevinskih dijelova i drugih nekretnina i prostora) u obvezi su dimnjačaru u sezoni loženja omogućiti pregled, čišćenje i kontrolu dimnjaka, dimovodnih kanala i priključnih cijevi. Dimnjačari su za svoj rad odgovorni Gradu Bjelovaru. Obveza je dimnjačara komunalnim redarima prijaviti osobe koje ne dozvoljavaju čišćenje dimnjaka. Građani ili pravne osobe imaju pravo komunalnim redarima prijaviti dimnjačara ako ne obavlja posao u skladu s Odlukom o dimnjačarskim poslovima. Cjenik dimnjačarskih usluga objavljen je u ”Službenom glasniku Grada Bjelovara”, broj 9/18).

Grad Bjelovar je za obavljanje dimnjačarskih poslova podijeljen na četiri dimnjačarska područja.

Za I. i III. dimnjačarsko područje nadležan je koncesionar

Dragan Okrugić, vl. obrta Dimko
Kontakt: 098 646 067
Email: draganokrugic@gmail.com

Za II. i IV. dimnjačarsko područje nadležan je koncesionar

Zdravko Janković, dimnjačarski obrtnik
Kontakt: 098 1882 482
Email: dimnjacarzdravko@gmail.com

I. DIMNJAČARSKO PODRUČJE (koncesionar – dimnjačar Dragan Okrugić)

Područje obuhvaća sve ulice omeđene desnom stranom ulice Ivana Gundulića, desnom stranom Trga Stanka Vraza, desnom stranom ulice Krste Frankopana, desnom stranom Ulice Velike Sredice, lijevom stranom Ulice Vladimira Nazora, lijevom stranom Zagrebačke ulice, lijeva strana ulica Križevačka cesta i Gudovačke, te naselja: Klokočevac, Gudovac, Prgomelje, Stančić, Rajić i Breza.

 • Adalberta Opitza
 • Andrije Mohorovčića
 • Ante Trumbića
 • Augusta Harambašića
 • Augusta Šenoe, do križanja sa Ulicom Vladimira Nazora
 • Branimira Markovića
 • Bosanska
 • Breza
 • don Frane Bulića
 • Đure Sudete
 • Fausta Vrančića
 • Franje Kuhača
 • Gudovac
 • Gudovačka
 • Ivana Cankara
 • Ivana Gundulića – desna strana
 • Ivana Volodera
 • Ive Tijardovića
 • Jurja Haulika
 • Klokočevac
 • Križevačka cesta – lijeva strana
 • Ljudevita Gaja
 • Marina Getaldića
 • Matice Hrvatske dio, do Trga Stanka Vraza
 • Nikole Tesle
 • Niska ulica
 • Nove Plavnice
 • Otona Kučere
 • Odvojak Đure Sudete
 • Pavleka Miškine
 • Plavnice Stare
 • Plavnička
 • Prgomelje
 • Prilaz Svete Ane
 • Rajić
 • Ruđera Boškovića
 • Silvije Strahimira Kranjčevića
 • Stančići
 • Stanka Hodla
 • Staroplavnički odvojak
 • Staroplavnički prilaz
 • Staroplavnička ulica
 • Svete Ane
 • Tina Ujevića
 • Tome Bakača
 • Trg Stjepana Radića, do križanja sa Ulicom Vladimira Nazora
 • Trg Stanka Vraza – desna strana
 • Velike Sredice – desna strana
 • Vladimira Nazora – lijeva strana
 • Vinka Dvoržaka
 • Zagrebačka – lijeva strana
 • Željka Markovića

II. DIMNJAČARSKO PODRUČJE (dimnjačar Zdravko Janković)

Područje obuhvaća sve ulice omeđene desnom stranom Ulice Ivana Mažuranića, desnom stranom Franjevačke ulice, desnom stranom Ulice Andrije Hebranga, desnom stranom Ulice Zvijerci, lijevom stranom Ulice Josipa Jurja Strossmayera, lijevom stranom Ulice Andrije Medulića, lijevom stranom Ulice Ferde Rusana, lijevom stranom Slavonske ceste, lijevom stranom Daruvarske ulice i naselja Kupinovac, Letičani, Purićani, Prokljuvani, Prespa, Tomaš, Gornji Tomaš, Mala Ciglena, Ciglena, Patkovac i Kokinac.

 • 105 brigade
 • 108. puka
 • Alekse Benigara
 • Andrije Hebranga – desna strana
 • Andrije Medulića – lijeva strana do Josipa Jurja Strossmayera
 • Andrije Kačića Miošića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
 • Andrije Konca
 • Andrije Medulića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
 • Antuna Mihanovića
 • Ante Topića Mimare
 • Antuna Šoljana
 • Anzelma Canjuge
 • Baranjska
 • Bilogorska
 • Bjelovarska
 • Blagoja Berse
 • Blagoja Berse Prilaz I
 • Blagoja Berse Prilaz II
 • Blagoja Berse Prilaz III
 • Blajburških žrtava
 • Blaženog Gracije Kotorskog
 • Braće Diviš
 • Braće Vusić
 • Brune Bušića
 • Borisa Papandopula
 • Ciglena
 • Cvjetna
 • Crkvena
 • Daruvarska – lijeva strana
 • Dominika Mandića
 • Dr. Ante Starčevića, od križanja sa Ulicom Josipa Jurja Strossmayera
 • Dravska
 • Drinska
 • Drinskih mučenica
 • Đurđevačka cesta
 • Đure Basaričeka
 • Egidija Bulešića
 • Eugena Kolonića
 • Ferde Gasmana
 • Fortunata Pintarića
 • Frana Supila
 • Franjevačka – desna strana
 • Ferde Rusana – lijeva strana, od križanja sa A. Medulića
 • Franje Klvanje
 • Glogovnička
 • Gornji Tomaš
 • Grgura Karlovčana
 • Hlebinska
 • Hrvatskog proljeća
 • Iločka
 • Ilovska
 • Istarska
 • Ivana Dončevića
 • Ivana Gostomila
 • Ivana Kozarčanina
 • Ivana Mažuranića – desna strana
 • Ivana Merza
 • Ivana Pernara
 • Ivana viteza Trnskog, od križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
 • Ivana Zajca
 • Izvorska
 • Jakova Gotovca
 • Jezerska
 • Johana Sebastijana Bacha
 • Josipa Jelačića
 • Josipa Matačića
 • Josipa Jurja Strossmayera – lijeva strana
 • Josipa Runjanina
 • Josipa Štolcera Slavenskoga
 • Kalnička
 • Kamila Kolba
 • Karla Svobode
 • Katarina Kotromanić Kosače
 • Kneza Višeslava
 • Kralja Tomislava
 • Krste Odaka
 • Krste Špoljara
 • Kokinac
 • Kupinovac
 • Lavoslava Ružičke
 • Letičani
 • Lonjska
 • Lovre Matačića
 • Marije Jurić Zagorke
 • Marije Petković
 • Mala Ciglena
 • Milke Trnine
 • Naselje kralja Petra Krešimira IV
 • Novoseljanska
 • Osječka
 • Osvalda Totha
 • Patkovac
 • Petra Zoranića
 • Podravska
 • Poljana dr Franje Tuđmana
 • Put žrtvama u Lugu
 • Prespa
 • Prilaz Andrije Hebranga
 • Prilaz Ulici dr. Josipa Jagodića
 • Prokljuvani
 • Puričani
 • Radničko naselje Prilaz I
 • Radničko naselje Prilaz II
 • Rudolfa Vagnera
 • Rudolfa Vimera
 • Savska
 • Sebastijana Šantalaba
 • Slavonska cesta – lijeva strana
 • Srijemska
 • Svetog Antuna
 • Sv. Ćirila i Metoda
 • Šarengradska
 • Šetalište dr. Ivše Lebovića, od križanja sa Franjevačkom ulicom
 • Tomaš
 • Trg hrvatskog sokola
 • Trojstvena ulica
 • Ulica 29. rujna
 • Ulica dr. Josipa Jagodića
 • Ulica Jasmina
 • Ulica patera Stanka Banića
 • Unska
 • Viktora Bubnja
 • Vladimira Jurčića
 • Vlahe Paljetka
 • Vijenac
 • Vinkovačka
 • Vinka Žganeca
 • Vjenceslava Novaka
 • Vukovarska
 • Zvijerci – desna strana
 • Zvonka Lovrenčevića
 • Ždralovska

III. DIMNJAČARSKO PODRUČJE (dimnjačar Dragan Okrugić)

Područje obuhvaća sve ulice omeđene desnom stranom Ulice Vladimira Nazora, desnom stranom Zagrebačke ulice, desnom stranom Križevačke ceste, lijevom stranom Ivana Mažuranića, lijevom stranom Franjevačke ulice, lijevom stranom Ulice Andrije Hebranga, lijevom stranom Ulice Zvijerci i naselje Plavnice Gornje.

 • Alojzija Stepinca
 • Andrije Hebranga – lijeva strana
 • Ante Antića
 • Antuna Branka Šimića
 • Augusta Cesarca
 • Ante Gabrića
 • Antuna Matije Reljkovića
 • Antuna Radića
 • Augusta Šenoe, od Ulice Vladimira Nazora
 • Augustina Kažotića
 • Banovine Hrvatske
 • Barutanska
 • Bedem ljubavi 1991
 • Bogoslava Šuleka
 • Bokokotorska
 • Brijunska ulica
 • Dinka Šimunovića
 • Dobriše Cesarića
 • dr. Luke Starčevića
 • Eugena Kumičića
 • Ferde Livadića
 • Florijana Andrašeca
 • Franjevačka ulica – lijeva strana
 • Graničarska
 • Ilirska
 • Ivana Granđe
 • Ivana Mažuranića – lijeva strana
 • Ivana viteza Trnskog, do križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
 • Ivanovčanska
 • Jakova Zadranina
 • Josipa Filipovića
 • Josipa Langa
 • Josipa Kozarca
 • Jurja Šuteja
 • Križevačka cesta – desna strana
 • Kokinačkih žrtava
 • Kralja Petra Svačića
 • Kralja Tvrtka
 • Krste Frankopana – lijeva strana
 • Lepirac
 • Ljudevita Jonkea
 • Marka Križevčanina
 • Marice Stanković
 • Matije Gupca
 • Matije Divkovića
 • Mate Lovraka
 • Međimurska
 • Milana Šufflaya
 • Mirka Bogovića
 • Miroslava Krleže
 • Naselje kralja Zvonimira
 • Nikole Jurišića
 • Odvojak P. Biškupa Vene
 • Ozane Kotorske
 • Pavla Radića
 • Petra Barbarića
 • Petra Biškupa Vene
 • Petra Hektorovića
 • Petra Zrinskog
 • Plavnice Gornje
 • Prolaz Pavla Radića
 • Roberta Frangeša Mihanovića
 • Slavka Kolara
 • Stipe Javora
 • Svetog Nikole Tavelića
 • Svetog Leopolda Mandića
 • Svetog Jeronima
 • Svetozora Borojevića
 • Stanislave Šubić
 • Šetalište dr. Ivše Lebovića, do križanja sa Ulicom Ivana Mažuranića
 • Šiška Menčetića
 • Tome Stantića
 • Trakošćanska ulica
 • Trg hrvatskih branitelja
 • Ulica prvog hrvatskog redarstvenika
 • Ulica akademika Ivana Supeka
 • Ulica Leopolda Supančića
 • Ulica dr. Rudolfa Miculinića
 • Većeslava Holjevca
 • Vendelina Vošnjaka
 • Vladimira Frajtića
 • Vladimira Nazora – desna strana
 • Vlatka Mačeka
 • Zagorska
 • Zagrebačka – desna strana
 • Zvijerci – lijeva strana
 • Željka Sabola

IV. DIMNJAČARSKO PODRUČJE (dimnjačar Zdravko Jankovič)

Područje obuhvaća sve ulice omeđene lijevom stranom Ulice Ivana Gundulića, lijevom stranom Trga Stanka Vraza, lijevom stranom Ulice Krste Frankopana, lijevom stranom Ulice Velike Sredice, desnom stranom Ulice Josipa Jurja Strossmayera, desnom stranom Ulice Andrije Medulića, desnom stranom Ulice F. Rusana, desnom stranom Slavonske ceste, desnom stranom Daruvarske ulice i naselja: Veliko Korenovo, Malo Korenovo, Galovac, Obrovnica, Stari Pavljani i Novi Pavljani.

 • 1. svibnja
 • Andrije Kačića Miošića – do križanja sa J. J. Strossmayera
 • Andrije Medulića – desna strana, do križanja sa J. J. Strossmayera
 • Ante Kovačića
 • Branka Ivankovića
 • Celestina Medovića
 • Daruvarska – desna strana
 • Dimitrija Demetra
 • Dr Ante Starčevića – do križanja sa J. J. Strossmayera
 • Dragutina Domjanića
 • Dragutina Grganića
 • Frana Galovića
 • Ferde Rusana – desna strana, od križanja sa A. Medulića
 • Franca Prešerna
 • Galovac
 • Garešnička ulica
 • Grgura Ninskog
 • Ivana Gundulića – lijeva strana
 • Ivana Gorana Kovačića
 • Ivana Gregurića
 • Ivana Česmičkog
 • Ivana Meštrović
 • Janka Draškovića
 • Josipa Jurja Strossmayera – desna strana
 • Josipa Pupačića
 • Joze Kljakovića
 • Julija Tomića
 • Junija Palmotića
 • Jurja Haulika – od križanja I. Gundulića
 • Jurja Dalmatinca
 • Jure Kaštelana
 • Julija Makanca
 • Krste Frankopana – desna strana
 • Ksavera Šandora Đalskog
 • Livadska ulica
 • Ljube Babića
 • Male Sredice
 • Matice Hrvatske, od križanja sa Trgom Stanka Vraza
 • Malo Korenovo
 • Marina Držića
 • Marka Marulića
 • Matka Dizdara
 • Matka Laginje
 • Milana i Naste Rojc
 • Mije Bobetka
 • Mišinačka ulica
 • Mišinački prilaz
 • Mlinovac
 • Mlinska ulica
 • Moslavačka
 • Nikole Šopa
 • Novi Pavljani
 • Obrovnica
 • Pakračka ulica
 • Prilaz Ante Kovačića
 • Prilaz Jurja Dalmatinca
 • Prilaz Marka Marulića
 • Prilaz Garešničkoj
 • Prolaz A. Kačića Miošića
 • Petra Preradovića
 • Slavonska cesta, desna strana i prilazi Slavonskoj cesti
 • Stari Pavljani
 • Športska ulica
 • Tomaša G. Massaryka
 • Tome Bakača
 • Trg A. G. Matoša
 • Trg Eugena Kvaternika – desna strana
 • Trg kralja Tomislava
 • Trg Stanka Vraza – lijeva strana
 • Vatroslava Lisinskog
 • Velike Sredice – lijeva strana
 • Veliko Korenovo
 • Vidikovac
 • Vlahe Bukovca
 • Vladana Desnice
 • Vladimira Vidrića
 • Južna obilaznica

Lijeva ili desna strana ulica određena je pogledom s Trga Eugena Kvaternika.

Back to top
Skip to content