Zakonska regulativa

Zakon o grobljima (“Narodne novine”, broj 19/98, 50/12)

Podzakonski akti

Pravilnik o grobljima (“Narodne novine”, broj 99/2002) i Odluka o grobljima (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/04 12/09 )
Na području Grada Bjelovara ima ukupno 34 groblja kojih je vlasnik Grad Bjelovar.

Popis groblja

groblje “Borik” u Bjelovaru; groblje “Sveti Andrija” u Bjelovaru; groblje u naselju Ždralovi; groblje u naselju Ciglena ; groblje u naselju Tomaš; groblje u Bjelovaru, Velike Sredice (katoličko); groblje u Bjelovaru, Velike Sredice (pravoslavno), groblje u naselju Prgomelje (katoličko); groblje u naselju Prgomelje (pravoslavno); groblje u naselju Klokočevac; groblje u naselju Breza; groblje u naselju Stančići; groblje u naselju Rajić; groblje u naselju Gornje Plavnice (katoličko); groblje u naselju Gornje Plavnice (pravoslavno); groblje u naselju Kokinac; groblje u naselju Kupinovac; groblje u Hrgovljanima (katoličko); groblje u Hrgovljanima (pravoslavno); groblje u naselju Stari Pavljani; groblje u naselju Veliko Korenovo (katoličko); groblje u naselju Veliko Korenovo (pravoslavno); groblje u naselju Nove Plavnice; groblje u naselju Galovac (katoličko); groblje u naselju Galovac (pravoslavno); groblje u naselju Novi Pavljani (katoličko); groblje u naselju Novi Pavljani (pravoslavno); groblje u naselju Gudovac (pravoslavno); groblje u naselju Obrovnica (pravoslavno); groblje u Novoseljanima, (pravoslavno); groblje u naselju Brezovac; groblje u naselju Malo Korenovo; groblje u Trojstvenom Markovcu i groblje u Bjelovaru, Male Sredice (groblje nije u uporabi više od 50 godina).

Upravljanje grobljem

Pod upravljanjem grobljem podrazumijeva se dodjela grobnih mjesta, poslovi uređenja, održavanja i rekonstrukcije groblja (promjena površine, razmještaj putova i slično), te poslovi ukopa umrlih osoba. Grobljima upravlja trgovačko društvo Komunalac d.o.o. Bjelovar, Ferde Livadića 14a ( u nastavku: Uprava groblja). Uprava groblja vodi Grobni očevidnik i Registar umrlih osoba.

Groblja su za građane otvorena u siječnju, veljači, ožujku, studenom i prosincu od 8,00 – 18,00 sati, u travnju i listopadu od 8,00 – 19,00 sati, a u svibnju, lipnju, srpnju, kolovozu i rujnu od 7,00 – 21,00 sat.

Pokopi se obavljaju svim danima (osim nedjelje i praznika) od mjeseca travnja do mjeseca listopada od 10 do 18 sati, a u ostalim mjesecima od 10 – 16 sati.

Kontakt telefon za informacije vezane uz groblja i ukope u Komunalcu d.o.o. Bjelovar 043/245 -531 043/246-087

Prijevoz pokojnika

Prijevoz pokojnika je tržišna djelatnost koju može obavljati svaki registrirani pogrebnik sukladno Zakonu o pogrebničkoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 36/15.). Navedenim Zakonom uređen je sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti te nadzor nad primjenom.

Pogrebnik je trgovačko društvo, trgovac pojedinac ili obrtnik upisan u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti.
Pod prijevozom pokojnika razumijeva se preuzimanje i prijevoz umrle osobe od mjesta smrti do mrtvačnice na groblju ili krematoriju.

U Bjelovaru ima više pravnih i fizičkih osoba registriranih za obavljanje predmetne djelatnosti.

 

Back to top
Skip to content