Zakonska regulativa:

Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine”, broj 16/07,152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 09/17)

Podzakonski akti

Pravilnik o katastru infrastrukture (“Narodne novine”, broj 29/17)

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora vodi i održava katastar infrastrukture u kojem se evidentiraju vodovi elektroenergetske, elektroničke komunikacijske, toplovodne, plinovodne, naftovodne, vodovodne i odvodne infrastrukture. Također obavlja pregled i potvrdu geodetskih elaborata infrastrukture, te izdaje izvode iz katastra infrastrukture.

Određivanje kućnih brojeva

Zakonska regulativa
Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (“Narodne novine”, broj 16/07, 152/08, 124/10, 56/13, 121/16, 09/17), Zakon o naseljima (“Narodne novine”, broj 54/08)

Podzakonski akti
Pravilnik o načinu označavanja imena naselja, ulica i trgova te obilježavanju zgrada brojevima (“Narodne novine”, broj 4/90 i 91/11), Odluka o komunalnom redu (“Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 1/17).

Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora vodi evidenciju naselja, ulica i kućnih brojeva, donosi rješenja o određivanju kućnih brojeva (po službenoj dužnosti ili na zahtjev stanke) i izdaje uvjerenja vezana uz kućne brojeve.

Kontakt. tel. 043/622-052

Back to top
Skip to content