Zakonska regulativa
Zakon o komunalnom gospodarstvu (”Narodne novine”, broj 68/18, 110/18 i 32/20)

Podzakonski akti
Odluka o komunalnim djelatnostima (”Službeni glasnik Grada Bjelovara”, broj 3/20)

Komunalne djelatnosti su djelatnosti kojima se osigurava građenje i/ili održavanje komunalne infrastrukture u stanju funkcionalne ispravnosti i komunalne djelatnosti kojima se pojedinačnim korisnicima pružaju usluge nužne za svakodnevni život i rad.

Kontakt telefoni: 043/622-086, 043/622-044, 043/622-093

1. Trgovačka društva čiji je osnivač Grad Bjelovar

Održavanje groblja; Usluge ukopa pokojnika; Održavanje čistoće javnih površina; Usluge parkiranja na uređenim javnim površinama i u javnim garažama, Usluge javnih tržnica na malo

Komunalac d.o.o. Bjelovar
Kontakt: 043/622-100
Email: komunalac@komunalac-bj.hr

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Vodne usluge d.o.o.,Bjelovar
Kontakt: 043/622-100
Email: vodneusluge@vodneusluge-bj.hr

2. Pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji

Obavljanje dimnjačarskih poslova

Dragan Okrugić, vl. obrta Dimko – za 1. i 3. dimnjačarsko područje
Kontakt: 098 646 067
Email: draganokrugic@gmail.com

Obavljanje dimnjačarskih poslova

Zdravko Janković, dimnjačarski obrtnik za 2. i 4. dimnjačarsko područje
Kontakt: 098 1882 482
Email: dimnjacarzdravko@gmail.com

3. Pravna ili fizička osoba na temelju ugovora o obavljanju komunalne djelatnosti

Održavanje nerazvrstanih cesta

Poduzeće za ceste d.o.o. Bjelovar
Kontakt: 043/214-037
Email: pzc@pzc-bjelovar.hr

Održavanje javnih zelenih površina

Marija Šepoval, vl. Cvjećarskog obrta Cvjetni atelje Marina
Kontakti: 043/243-444, 098 388 407
Email: info@atelje-marina.com

Održavanje javne rasvjete i svečana prigodna rasvjeta

Rotor d.o.o. Bjelovar
Kontakt: 043 220 380
Email: info@rotor.hr

Poslovi hvatanja, skupljanja, prijevoza i smještaja (zbrinjavanja) napuštenih i izgubljenih životinja

Veterinarska stanica Bjelovar d.o.o.
Kontakt: 043 243 846
Email: skloniste.severin@gmail.com

Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Vajta d.o.o Bjelovar
Email: vajta.pranjic@gmail.com

Back to top
Skip to content