Vatrogastvo

Iako je organizirano vatrogastvo na području Republike Hrvatske moguće pratiti još iz rimskog doba, a već tada je organizirana u obliku profesionalne i dobrovoljne. Pojačanu aktivnost u obrani od požara bilježi se u 18. stoljeću u vrijeme carice Marije Terezije, pod čiju krunu je preko Ugarske pripadala i Hrvatska. Naime, 1768. god. kraljica donosi naredbu, tzv. “požarnički propis”, po kojoj zemlje monarhije moraju donijeti podrobnije propise za svoja područja. U našem gradu je 1873. g. osnovano dobrovoljno vatrogasno društvo koje djeluje kroz cijelo vrijeme svog postojanja. U 20. st., 1961. g. zapošljavaju se prva četiri profesionalna djelatnika i 1964. godine dobrovoljno vatrogasno društvo prerasta u profesionalnu vatrogasnu postrojbu.

Danas, Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara krovna je organizacija modernog vatrogastva. Zajednica je osnovana s ciljem unapređivanja, organiziranja i djelovanja dobrovoljnog i profesionalnog vatrogastva i vatrogasnih postrojbi, te promicanja interesa udruga dobrovoljnih vatrogasaca i vatrogasnih postrojbi na području Grada Bjelovara. Razvija i unapređuje rad dobrovoljnih vatrogasnih društava i vatrogasnih postrojbi na području Grada Bjelovara sukladno tehničkom razvoju i dostignućima tehnologije. Pod Vatrogasnom zajednicom Grada Bjelovara udružene su dvije članice profesionalnih vatrogasnih postrojbi i 19 članica dobrovoljnih vatrogasnih društava. Područje djelovanja je Grad Bjelovar i 31 pripadajuće naselje, obuhvaćajući ukupnu površinu od 191,9 km2, gdje živi oko 44 tisuće stanovnika.

Na području Grada Bjelovara djeluje Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara, profesionalna vatrogasna postrojbe u gospodarstvu, te 16 dobrovoljnih vatrogasnih društava i  3 DVD-a u gospodarstvu.

Vatrogasna zajednica Grada Bjelovara
Otona Kučere 1, 43 000 Bjelovar
Email: vzg-bjelovara@bj.t-com.hr; vatrogaa@inet.hr
Telefon: +38543217120
Telefax: +38543217120
Predsjednik: Darko Despot, dipl.ing.sig.
http://www.vatrogasci-bjelovar.com/

Javna vatrogasna postrojba Grada Bjelovara
Otona Kučere 1, 43 000 Bjelovar
Email: tajnistvo@jvp-bjelovar.hr
Telefon: +38543228096
Telefax: +38543217113
Zapovijednik: Davor Đalog, univ.spec.oec.dipl.ing.
http://www.vatrogasci.com/

 

Civilna zašita

Civilna zaštita u Republici Hrvatskoj bilježi svoju povijest od kasnih dvadesetih godina 20. stoljeća. Ideja o potrebi zaštite stanovništva u Hrvatskoj rodila se već 1880. godine, nakon potresa koji je pogodio Zagreb.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje koordinira djelovanje sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. Jedinice lokalne samouprave u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju i planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje. Grad Bjelovar iz Proračuna izdvaja sredstva za sufinanciranje civilne zaštite, organizira Stožer civilne zaštite te provodi niz mjera i akcija za poboljšanje kvalitete cijelog sustava. Donošenje strateških dokumenata kao što su Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja obveze su Grada, a organizacija evakuacijskih vježbi, financijska pomoć Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja samo su neke od mjera kojima Grad aktivno sudjeluje u sustavu civilne zaštite. Načelnica Stožera civilne zaštite Grada Bjelovara je zamjenica gradonačelnika Valna Bastijančić Erjavec.  

Područni ured za zaštitu i spašavanje Bjelovar
Ivana Gundulića 1/I, 43 000 Bjelovar
e-mail: puzs.bjelovar@duzs.hr
Tel: 043 242 999, 225 840, 225 841, 225 842, 225 843
Fax: 043 241 607

http://duzs.hr/podrucni-uredi/podrucni-ured-bjelovar/

 

Back to top
Skip to content