Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata i poziv na testiranje za višeg referenta/icu – komunalnog redara

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE
DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA : 112-01/15-01/1
URBROJ : 2103/01-05/1-15-14
Bjelovar, 26. veljače 2015.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

Prijavljenih na radno mjesto višeg referenta/ice – komunalnog redara u Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i to:

 1. Mateja Barišić, Nova Ploščica 166, HERCEGOVAC
 2. Valentina Bašić, Ivana Cankara 5, BJELOVAR
 3. Mario Culjak, A. Canjuge 5, BJELOVAR
 4. Ivan Došlić, Planina Gornja Juć Čirila 1, KAŠINA
 5. Jelena Đeri, Bilogorska 91, ĐURĐEVAC
 6. Željko Gelo, S. Radića 44, KALINOVAC
 7. Veno Herout, F. Kuhača 56, DARUVAR
 8. Josipa Ivandija, Ružinovačka 9, BJELOVAR
 9. Igor Ivković, M.J.Zagorke 44, BJELOVAR
 10. Sanja Kulej, Velike Sredice 207, BJELOVAR
 11. Siniša Predragović, Vinogradska II/48, VELIKO TROJSTVO
 12. Jozo Prka, I. Cankara 40b, BJELOVAR
 13. Mirela Ružić Kovačević, Križevačka cesta 46a, BJELOVAR
 14. Mladen Sitek, E. Tomića 96a, PODRAVSKE SESVETE
 15. Leonard Šćuric, Zagrebačka 7, BJELOVAR
 16. Sandra Štraus Krauze, Orlovac Zdenački 52, GRUBIŠNO POLJE
 17. Jadranka Volf, Male Sredice 18b, BJELOVAR

Lista kandidata zaključena je sa rednim brojem 17.


Povjerenstvo za provedbu Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče Grada Bjelovara, imenovanim kandidatima/kinjama upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati/kinje (s liste kandidata) koji su se prijavili na Natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara za prijam u službu na poslove višeg referenta/ice – komunalnog redara (2 izvršitelja/ljica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca), koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 7/15 od 21. siječnja 2015. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi u Bjelovaru i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, da pristupe dana

10. ožujka (utorak) 2015. godine u 9,00 sati
u Veliku vijećnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2

da bi se provela prethodna provjera znanja i sposobnosti (testiranje), a potom i intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih dana 22. siječnja 2015. godine na web stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu.

Kandidat koji ne bude mogao dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se neće moći koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili služiti se mobitelom. Kandidati koji će se ponašali suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati/kinje koji/e na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će usmenom dijelu provjere znanja (intervjuu) s Povjerenstvom prema obavijesti koju će dobiti na pisanom ispitu.

Nakon provedenog pisanog testiranja i usmenog dijela provjere znanja (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelniku Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara koji donosi rješenje o prijmu u službu.

Rješenje o prijmu u službu bit će u zakonskom roku dostavljeno svim kandidatima.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jasna Višnjević, upravna pravnica

Podijeli s prijateljima!
Back to top