GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO GRADA BJELOVARA

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Bjelovara 2021.

Odluka o pravu na naknadu i visini naknade troškova izborne promidžbe na izboru članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara 2021.

Izvješće o visini troškova za pripremu i provedbu izbora za izbor članova Gradskog vijeća Grada Bjelovara i Gradonačelnika Grada Bjelovara i načinu njihovog korištenja za izbore održane dana 16.05.2021. godine

KONAČNI REZULTATI IZBORA GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA

KONAČNI REZULTATI IZBORA ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

REZULTATI – IZBOR GRADONAČELNIKA I ZAMJENIKA GRADONAČELNIKA

REZULTATI – IZBOR ČLANOVA GRADSKOG VIJEĆA GRADA BJELOVARA

Sjedište: Grad Bjelovar

Trg Eugena Kvaternika 2 (I kat – velika vijećnica prostorija br.23)

Telefon

043/622-095

Obavijest biračima!

Objava biračima!

Objava biračima nacionalne manjine!

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Grada Bjelovara

Back to top
Skip to content