Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Najava: Mali fašnik 2017. u Bjelovaru

Najava: Mali fašnik 27.2.2017. u Bjelovaru

Mali fašnik – 27.2.2017. u Bjelovaru

  • 10:30 – okupljanje u dvorištu Gradske uprave
  • 11:00 – pokret maskirane povorke gradskim ulicama (pratnja policije)
  • 11:45 – vraćanje ključa Grada gradonačelniku i čitanje Fašničke povelje (na PAVILJONU)
  • 12:00 – spaljivanje Fašnika u središnjem gradskom parku (pored PAVILJONA)
Mali fašnik u Bjelovaru / 1.1 MiB /

Back to top