Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Predstavljene nove mjere za jačanje poduzetništva

Predstavljene nove mjere za jačanje poduzetništva

U srijedu je, 16. ožujka 2011. godine u velikoj vijećnici Grada Bjelovara održan sastanak gospodarstvenika na kojem su predstavljene aktivne gospodarske mjere za jačanje poduzetništva na razini jedinica lokalne samouprave, kao i nove kreditne linije koje će moći koristiti zainteresirani poduzetnici s područja Grada Bjelovara.

Cilj sastanka je bio informirati poduzetnike o mogućim izvorima financiranja u aktualnom razdoblju, o poticanju investicija, inovacija i komercijalizacije, jačanja izvoza te mogućnosti kreditiranja trajnih obrtnih sredstava za postizanje, održavanje i poboljšanje likvidnosti ili održavanja i proširenja postojećeg poslovanja.

Stoga je na sastanku, uz gospodarstvenike i predstavnike banaka, sudjelovala i predstavnica Hrvatske banke za obnovu i razvitak, koordinatorica provedbe novog Modela kreditiranja A+ Andrea Milić, kao i pročelnica Zavoda za zapošljavanje, područnog ureda u Bjelovaru Ruža Hrga.

Organizatori skupa, predstavnici Grada Bjelovara i gradske razvojne agencije Poslovni park d.o.o. Bjelovar, predstavili su sve mjere, poticaje i olakšice koje poduzetnicima omogućava Grad Bjelovar, kako bi, rekao je gradonačelnik Grada Bjelovara Antun Korušec bili na usluzi gospodarstvenicima i olakšali im poslovanje.

Vodeći sastanak zamjenik gradonačelnika Ante Topalović je, uz ostalo, rekao da Grad Bjelovar od ove godine subvencionira kamatu za poduzetničke kredite po stopi od dva posto.

Pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara Sonja Novak je u svojoj prezentaciji detaljnije predočila sve što Grad Bjelovar radi za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivredu te za razvoj turizma.

Pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Ivica Markovinović je također predstavio sadašnje olakšice i one u pripremi te prikazao stanje cijena komunalne naknade i doprinosa uspoređujući ih s ostalim gradovima u Hrvatskoj. Iz tablice Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva proizlazi da su cijene Grada Bjelovara za komunalnu naknadu i doprinos jedne od najnižih u Hrvatskoj.

Direktorica Poslovnog parka Adela Zobundžija predstavila je i ponudila raspoložive parcele za prodaju u Slobodnoj zoni i Poslovnoj zoni Novi Borik Lepirac, spominjući i zemljište koje će biti raspoloživo nakon izgradnje prometnice.

Pročelnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda u Bjelovaru Ruža Hrga objasnila je mogućnosti dobivanja poticaja koje poslodavac može ostvariti za zapošljavanje nezaposlenih osoba.

Na kraju sastanka je zaključeno da postoji potreba za osnivanjem Gospodarskog vijeće Grada Bjelovar čija zadaća bi bila predlagati mjere i aktivnosti te sudjelovati u kreiranju i provedbi novih projekata i programa od općeg interesa za lokalnu sredinu.

Za više informacija o mjerama:

Prezentacije Upravnih odjela Grada Bjelovara

Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara Upravni odjel za graditeljstvo i komunalne djelatnosti Grada Bjelovara

Poveznice:

Ljiljana Balažin
FOTO: Dubravka Dragičević

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content