Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Natječaj za davanje na korištenje prostorija u vlasništvu Grada Bjelovara udrugama, političkim strankama, ustanovama i drugim neprofitnim organizacijama

KLASA: 372-03/10-01/3
URBROJ: 2103/01-01-10-4

Na temelju članka 35. stavka 2. i članka 391. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima  (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 127/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08 , 38/09 i 153/09), Odluke o kriterijima za davanje gradskih prostora na privremeno i povremeno korištenje udrugama, političkim strankama i ustanovama od interesa Grada Bjelovara(«Službeni glasnik Grada Bjelovara» broj 12/09 i 11/09) i Odluke gradonačelnika Klasa: 372-03/10-01/3 od 29. studenog 2010. godine Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara objavljuje

NATJEČAJ  ZA DAVANJE NA KORIŠTENJE PROSTORIJA U VLASNIŠTVU GRADA BJELOVARA  UDRUGAMA, POLITIČKIM STRANKAMA, USTANOVAMA I DRUGIM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA

Grad Bjelovar daje na korištenje prostorije u svom vlasništvu i na upravljanju kod Grada Bjelovara u slijedećim zgradama:

 1. u Ulici T. Masaryka 8:
  • Ulična zgrada – kat
   Prostorija UL – 1K 19,11 m2
   Prostorija UL – 2K 30,87 m2
   Prostorija UL – 3K + spremište 19,65 + 4,83 (24,48 m2)
   Prostorija UL – 4K 10,33 m2
   Prostorija UL – 5K 12,31 m2
  • Dvorišna zgrada  broj I -prizemlje
   Prostorija I- 1K 12,54 m2
   Prostorija I- 2K 12,69 m2
   Prostorija I- 3K 11,90 m2
   Prostorija I- 4K 12,54 m2
   Prostorija I- 5K 12,30 m2
   Prostorija I- 6K 13,01 m2
  • Dvorišna zgrada  broj I – kat
   Prostorija I- 1P 16,77 m2
   Prostorija I- 2P 22,03 m2
   Prostorija I- 3P 9,99 m2
   Prostorija I- 4P 39,59 m2
   Prostorija I- 5P 12,51 m2
  • Dvorišna zgrada  broj II – kat
   Prostorija II- 1K 6,34 m2
   Prostorija II- 2K 6,50 m2
   Prostorija II- 3K 6,50 m2
   Prostorija II- 4K 22,17 m2
   Prostorija II- 5K 7,99 m2
   Prostorija II- 6K 6,70 m2
   Prostorija II- 7K 9,05 m2
   Prostorija II- 8K 6,82 m2
  • Dvorišna zgrada  broj II – prizemlje
   Prostorija II- 1P 25,35 m2
   Prostorija II- 2P 24,61 m2
   Prostorija II- 3P 41,23 m2
  • Dvorišna zgrada III
   Prostorija III- 1P 26,97 m2
   Prostorija III- 2P 58,96 m2 + 11,74 m2 iz dvorišne zgrade
 2. na Trgu E. Kvaternika 7a
  • Kat
   Prostorija 12 37,38 m2
   Prostorija 11 48,15 m2
   Prostorija 10 17,02 m2
   Prostorija 9 13,48 m2
   Dvorana 88,43 m2
  • Potkrovlje
   Prostorija 3 26,03 m2
   Prostorija 4 26,71 m2
   Prostorija 5 13,26 m2
   Prostorija 7 + 8 9,34 m2 + 5,21 m2
   prostorija 9 28,13 m2
   Prostorija 10 33,77 m2
   Prostorija 11 10,27 m2
 3. Ivana Viteza Trnskog 12
  • Prizemlje
   Prostorije 1 13 m2
  • Potkrovlje
   Prostorija 1 15 m2
   Prostorije 2 30 m2
 4. Trg Stjepana Radića 9
  • Prizemlje
   Prostorija 47 m2
 1. Natječaj se raspisuje  pod slijedećim uvjetima:
  • određuje se rok korištenja od 3 godine odnosno od 1. siječnja 2011. godine do 30.prosinca 2013. godine,
  • mjesečna naknada  iznosi  1,00 kn za m2 površine,
  • korisnik je dužan plaćati troškove održavanja  u iznosu od 2,61 kn za m2 površine  i
  • sve režijske troškove.
 2. Uz prijavu na natjecanje natjecatelji su dužni priložiti slijedeće podatke :
  1. Dokaz o registraciji
  2. Opis aktivnosti udruge ( broj članova udruge, broj aktivnih članova, područje djelovanja udruge, tko su korisnici usluga udruge, broj zaposlenih u udruzi ).
  3. Opis najvažnijih aktivnosti provedenih od osnutka udruge, te ostvarenih rezultata.
  4. Plan aktivnosti za 2009. i naredno trogodišnje razdoblje.
  5. O Izvorima financiranja.
  6. Postoji li suradnja sa drugim Udrugama (navesti  s kojima i na kojim aktivnostima.
 3. Prilikom dodjele prednost ostvaruju natjecatelji:
  1. koje imaju više članova,
  2. koje imaju veći broj volontera,
  3. koje su u dosadašnjoj djelatnosti ostvarile značajne rezultate,
  4. ukoliko se djelatnost udruge zasniva na aktivnostima koje promiču znanost,nove tehnologije, kulturu i obrazovanje,
  5. koje neposredno rade s korisnicima usluga,
  6. koje su raniji imali na korištenju poslovne prostorije u vlasništvu Grada Bjelovara.
 4. Prijave se podnose u pisanom obliku sa svom traženom dokumentacijom na adresu Grada Bjelovara, Trg E.Kvaternika 2  do 11. prosinca 2010. godine.
  U prijavi natjecatelji mogu naznačiti prostor koji bi željeli da im se dodjeli na korištenje što ne obvezuje Gradonačelnika da im dodjeli željeni prostor na korištenje.
 5. Povjerenstvo za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Bjelovara izvršiti će odabir i smještaj budućih korisnika, te predložiti Gradonačelniku sklapanje ugovora u roku od 8. dana od dana dostave prijave.
 6. Priložena dokumentacija se ne  vraća.
 7. Sve informacije u vezi natječaja mogu se dobiti radnim danom od 8,00 do 15,00 sati u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara, Trg E. Kvaternika 2 , drugi kat, soba br. 54. Telefon 622-074.
Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content