Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Lista kandidata prijavljenih na radno mjesto višeg/e referenta/ice za gospodarenje gradskom imovinom u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
UPRAVNI ODJEL
ZA GOSPODARSTVO
Povjerenstvo za provedbu natječaja

KLASA: 112-01/16-01/155
URBROJ: 2103/01-05-17-8
Bjelovar, 04. siječnja 2017.

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu Natječaja, utvrđuje

LISTU KANDIDATA

Prijavljenih na radno mjesto višeg/e referenta/ice za gospodarenje gradskom imovinom u Upravnom odjelu za gospodarstvo Grada Bjelovara koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja i to:

Redni broj IME I PREZIME NASELJE
1. MIRELA RUŽIĆ KOVAČEVIĆ Bjelovar
2. ĐURĐICA JUŠTA Babinac, Bulinac
3. DARJAN MOLNAR Bjelovar
4. MARTINA HREBAK Gudovac
5. ANA MIKŠEC Stara Rača, Nova Rača
6. SENKA BERIĆ Maglenča, Veliko Trojstvo
7. KRISTINA ĐURKIJA  Bjelovar
8. GORAN RODIĆ Domankuš, Rovišće
9. VALENTINA BAŠIĆ Bjelovar
10. DOMAGOJ ŠTIVAN Bjelovar
11. ŽELJKA MAJUREC Bjelovar
12. SANDRA MILAK Tuk, Rovišće
13. MARINA MEDVED Ivanska
14. ŽELJKA ZNAMENAČEK MARTIĆ Daruvar
15. STIPAN ŠIMUNOVIĆ Bjelovar
16. ANA NOVOTNI Daruvar
17. IVAN ŠPIRANEC Bjelovar
18. IVANA MAGDIĆ Bjelovar
19. MAJA MARGLIN Bjelovar
20. KRISTIJAN BLAŽEKOVIĆ Bjelovar
21. SANJA KULEJ Bjelovar
22. NIKOLINA LOBOREC Bjelovar
23. OLIVERA POHAJDA Bjelovar
24. MIRELA ŠARAC Novigrad Podravski
25. ANDREJANA RAJIĆ Kraljevac, Rovišće
26. VESNA BENKOVIĆ ŠIMUNOVIĆ Bjelovar
27. JASMINA BOZOK Bjelovar

Lista kandidata zaključena je s rednim brojem 27.


Povjerenstvo za provedbu Natječaja, putem web stranice i Oglasne ploče Grada Bjelovara, imenovanim kandidatima upućuje

POZIV

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na Natječaj i koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara za prijam u službu za radno mjesto višeg/e referenta/ice za gospodarenje gradskom imovinom (1 izvršitelj/ica, na neodređeno vrijeme, uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca), koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ dana 14. prosinca 2016. godine, u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu u Bjelovaru, na web stranicama Grada Bjelovara i na Oglasnoj ploči Grada Bjelovara, da pristupe dana

17. siječnja (utorak) 2017. godine u 09,00 sati
u Veliku vijećnicu Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2

radi provedbe prethodne provjere znanja i sposobnosti (pisano testiranje), a intervju (usmena provjera znanja) će se obaviti s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti.

Testiranje provodi Povjerenstvo za provedbu Natječaja Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara.

Testiranje kandidata sastoji se od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr).

Smatra se da je kandidat, koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na Natječaj o čemu će dobiti pisanu obavijest. Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu. Kandidat koji neće moći dokazati identitet ne može pristupiti testiranju.

Tijekom održavanja provjere znanja kandidati se ne mogu koristiti literaturom i bilješkama, napuštati prostorije ili služiti se mobitelom. Kandidati koji će se ponašati suprotno od navedenog udaljit će se s testiranja i njihov rezultat neće se bodovati.

Kandidati koji na testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti, pristupit će intervju (usmenoj provjeri znanja) sa Povjerenstvom prema obavijesti koju će dobiti na pisanom ispitu.

Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua (usmene provjere znanja) Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja rang-listu kandidata pročelnici Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara koja donosi rješenje o prijmu u službu.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA
Jasna Višnjević, upravna pravnica

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content