1.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za umjetno osjemenjivanje plotkinja u govedarstvu u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

2.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje rasplodnih jedinki u govedarstvu u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 9. lipnja 2021. godine.

3.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za uzgoj i držanje teladi tovne pasmine u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

4.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za podizanje trajnih nasada ili proširenje postojećih u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

5.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za obnovu postojećeg trajnog nasada u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

6.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje sustava za zaštitu od tuče u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

7.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za nabavu i postavljanje novih plastenika i staklenika u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 9. lipnja 2021. godine.

8.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za proizvodnju povrća, cvijeća i sjemena u zatvorenim prostorima u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

9.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za analizu poljoprivrednog zemljišta i kalcifikacija tla u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

10.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za ekološku proizvodnju u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

11.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za držanje konja pasmine gidran u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 9. lipnja 2021. godine.

12.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za očuvanje pčelinjeg fonda u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 9. lipnja 2021. godine.

13.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za ispitivanja uređaja za zaštitu bilja u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

14.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti uzgojnom programu u svinjogojstvu u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

15.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za studijska putovanja u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

16.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za cjeloživotno obrazovanje u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

17.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za izgradnju i opremanje prostora za preradu u poljoprivredi u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

18.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti za sufinanciranje troškova godišnjeg zakupa prodajnog mjesta na gradskoj tržnici Bjelovar u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

19.

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti proizvođačima sira "Bjelovarski kvargl“ u 2021. godini

Javni poziv je zatvoren 1. prosinca 2021. godine u 7:00 sati.

Back to top
Skip to content