1.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE PLOTKINJA U GOVEDARSTVU U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

2.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZGOJ I DRŽANJE RASPLODNIH JEDINKI U GOVEDARSTVU U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

3.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZGOJ I DRŽANJE TELADI TOVNE PASMINE U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

4.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PODIZANJE TRAJNIH NASADA ILI PROŠIRENJE POSTOJEĆIH U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

5.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OBNOVU POSTOJEĆEG TRAJNOG NASADA U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

6.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD TUČE U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

7.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU I POSTAVLJANJE NOVIH PLASTENIKA I STAKLENIKA U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

8.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROIZVODNJU U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA, POVRĆA, CVIJEĆA I SJEMENA, IZGRADNJU SISTEMA NAVODNJAVANJA U NJIMA I IZGRADNJU ARTEŠKIH BUNARA ZA NJIHOVO NAVODNJAVANJE u 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

9.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZIMANJE UZORAKA I ANALIZU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MLIJEKA, ANALIZU VODE IZ IZVORIŠTA NA PG (BUNAR), ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, UZORKOVANJE JAJA PERADI NA SALMONELU I KALCIFIKACIJA TLA U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

10.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

11.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA DRŽANJE KONJA PASMINE GIDRAN U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

12.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OČUVANJE PČELINJEG FONDA U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

13.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA ISPITIVANJA UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

14.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI UZGOJNOM PROGRAMU U SVINJOGOJSTVU U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

15.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA STUDIJSKA PUTOVANJA U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

16.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

17.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA IZGRADNJU, OPREMANJE I DERATIZACIJU PROSTORA ZA PRERADU U POLJOPRIVREDI U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

18.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA IZDAVANJE SANITARNE KNJIŽICE (ISKAZNICE) KOJU MORAJU IMATI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI PRODAJU SVOJE PREHRAMBENE PROIZVODE NA GRADSKOJ TRŽNICI BJELOVAR TE ZA TROŠKOVE GODIŠNJEG ZAKUPA PRODAJNOG MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI BJELOVAR U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

19.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA POSTUPAK CERTIFIKACIJE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA SIRA „BJELOVARSKI KVARGL“ U 2023. GODINI

Javni poziv je zatvoren dana 6. prosinca 2023. godine.

Back to top
Skip to content