1.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UMJETNO OSJEMENJIVANJE PLOTKINJA U GOVEDARSTVU U 2024. GODINI

2.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZGOJ I DRŽANJE RASPLODNIH JEDINKI U GOVEDARSTVU U 2024. GODINI

3.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZGOJ I DRŽANJE TELADI TOVNE PASMINE U 2024. GODINI

4.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PODIZANJE TRAJNIH NASADA ILI PROŠIRENJE POSTOJEĆIH U 2024. GODINI

5.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OBNOVU POSTOJEĆEG TRAJNOG NASADA U 2024. GODINI

6.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU OD TUČE U 2024. GODINI

7.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA NABAVU I POSTAVLJANJE NOVIH PLASTENIKA I STAKLENIKA U 2024. GODINI

8.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA PROIZVODNJU U PLASTENICIMA I STAKLENICIMA, POVRĆA, CVIJEĆA I SJEMENA, IZGRADNJU SISTEMA NAVODNJAVANJA U NJIMA I IZGRADNJU ARTEŠKIH BUNARA ZA NJIHOVO NAVODNJAVANJE u 2024. GODINI

9.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA UZIMANJE UZORAKA I ANALIZU ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI MLIJEKA, ANALIZU VODE IZ IZVORIŠTA NA PG (BUNAR), ANALIZA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA, UZORKOVANJE JAJA PERADI NA SALMONELU I KALCIFIKACIJA TLA U 2024. GODINI

10.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA EKOLOŠKU PROIZVODNJU U 2024. GODINI

11.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA DRŽANJE KONJA PASMINE GIDRAN U 2024. GODINI

12.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA OČUVANJE PČELINJEG FONDA U 2024. GODINI

13.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA ISPITIVANJA UREĐAJA ZA ZAŠTITU BILJA U 2024. GODINI

14.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI UZGOJNOM PROGRAMU U SVINJOGOJSTVU U 2024. GODINI

15.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA STUDIJSKA PUTOVANJA U 2024. GODINI

16.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE U 2024. GODINI

17.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA IZGRADNJU, OPREMANJE I DERATIZACIJU PROSTORA ZA PRERADU U POLJOPRIVREDI U 2024. GODINI

18.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA IZDAVANJE SANITARNE KNJIŽICE (ISKAZNICE) KOJU MORAJU IMATI POLJOPRIVREDNI PROIZVOĐAČI KOJI PRODAJU SVOJE PREHRAMBENE PROIZVODE NA GRADSKOJ TRŽNICI BJELOVAR TE ZA TROŠKOVE GODIŠNJEG ZAKUPA PRODAJNOG MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI BJELOVAR U 2024. GODINI

19.

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA POSTUPAK CERTIFIKACIJE OZNAKE ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA SIRA „BJELOVARSKI KVARGL“ U 2024. GODINI

Back to top
Skip to content