Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Na području Grada Bjelovara osnovano je 38 mjesnih odbora radi ostvarivanja prava u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana Grada Bjelovara.

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora i predsjednik vijeća mjesnog odbora.
Mandat članova vijeća mjesnog odbora traje četiri godine.

Vijeće mjesnog odbora odgovorno je Gradonačelniku za zakonitost svoga rada. Predsjednik vijeća mjesnog odbora odgovoran je za svoj rad vijeću mjesnog odbora i Gradonačelniku za povjerene poslove iz samoupravnog djelokruga grada.

Novac za rad vijeća mjesnih odbora osigurava se u Proračunu Grada.
Funkcije članova vijeća mjesnog odbora su počasne.
Izbori za članove vijeća mjesnih odbora održani su u siječnju 2019. godine.

 

POPIS  MJESNIH ODBORA GRADA BJELOVARA

Red. broj  Naziv mjesnog odbora Adresa mjesnog odbora Kućni broj Predsjednik vijeća mjesnog odbora
 1. MO Knez Domagoj Ivana VitezaTrnskog  12 Petar Kanešić
 2. MO Dr. A. Starčević A. Stepinca  20a Boris Abramović
 3. MO A. G. Matoš J. Draškovića  1b Alen Kiđemet
 4. MO K. Petar Krešimir Poljana dr. F. Tuđmana  12 Zlatka Pemper
 5. MO Ban J. Jelačić Radničko naselje Prilaz  2 Goran Jasika
 6. MO Stjepan Radić A.   Mohorovičića  59 Željko Pavleković
 7. MO Hrgovljani Miroslava Krleže 187 Dragica Valentić
 8. MO Križevačka cesta Križevačka cesta 3a Darko Došen
 9. MO Velike Sredice Velike Sredice 100 Ante Renić
10. MO Breza Breza 44a Mateja Špoljarić
11. MO Brezovac Športska ulica  5 Goran Sabljić
12. MO Ciglena Ciglena 13 Davor Sabolović
13 MO Galovac Galovac 99 Željko Hunjet
14. MO Gornji Tomaš Gornji Tomaš 27a Tihomir Knapić
15. MO Gudovac Gudovac 31 Vesna Belošević
16. MO Klokočevac Klokočevac 86 Vedran Puček
17. MO Kokinac Kokinac 43 Saša Karlovac
18. MO Kupinovac Kupinovac 37 Mirjana Horvatić
19. MO Letičani Letičani 66a Mateo Horvat
20. MO Mala Ciglena Mala Ciglena Bb Đurđica Keres
21. MO Malo Korenovo Malo Korenovo 31 Mihael Paun
22. MO Novi Pavljani Novi Pavljani 24 Kristijan Pavličić
23. MO Novoseljani Novoseljanska ulica 91 Ivan Renić
24. MO Obrovnica Obrovnica 38 Željko Jandrić
25. MO Patkovac Patkovac 30 Josip Galović
26. MO Plavnice Gornje Gornje Plavnice 39 Slobodan Žganjer
27. MO Prespa Prespa 229 Mario Pešić
28. MO Prgomelje Prgomelje 78 Marijan Špoljarić
29. MO Prokljuvani Prokljuvani 53 Ivan Jurčević
30. MO Rajić Rajić 73 Vlado Vlašić
31. MO Stančići Stančići 14 Darko Janušić
32. MO Stare Plavnice Staroplavnička ulica 52 Branko Roksandić
33. MO Stari Pavljani Stari Pavljani 81 Aleksandra Knežević
34. MO Tomaš Tomaš 85 Alen Predavac
35. MO Trojstveni Markovac Đurđevačka cesta 148 Zdenko Kramarić
36. MO Veliko Korenovo Veliko Korenovo 109a Mateo Kunić
37. MO Zvijerci Zvijerci 77a Mirjana Abrlić-Ćorković
38. MO Ždralovi Ždralovska 20a Ivan Beljan

 

Back to top
Skip to content