Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće

Kohezijski fond
Operativni program “Zaštita okoliša” 2007.-2013.
Prioritet 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
Prijavitelj projekta: Vodne usluge d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Bjelovar, Bjelovarsko – bilogorska županija, Općina Rovišće
Dobiveni iznos sredstava: 4.032.230,00 kn
Trajanje projekta: 22 mjeseca
Status: puna aplikacija prihvaćena

Biogas Action

HORIZON 2020, Prioritet LS 14: uvođenje na tržište postojećih i novih sustava bioenergije

Prijavitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
Partneri: Energy consulting network APS- Danska, European Biogas Association- Belgija, Dansk Fagcenter for Biogas- Danska, Association Rhonalpenergie-environment- Francuska, Cornelissen consulting service BV- Nizozemska, IBBK Fachgruppe Biogas gmbh- Njemačka, Federation Europeenne des Agences et des regions pour I`energie et I`environnement aisbl- Belgija, Ekodoma – Latvija, Česka Bioplynova asociace os – Češka, Energetski institut Hrvoje Požar – Hrvatska, Severn Energy Agency ltd. – Velika Britanija, Agence Innovation et initiatives locales association – Francuska, Energikontor Sydost ab – Švedska “
Suradnici: Pisma potpore (nacionalna sredstva): Hrvatska savjetodavna služba, Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika AGRO, Hrvatska mljekarska udruga, HGK; (regionalna/lokalna razina): Grad Bjelovar, Tehnološki park Bjelovar, Koprivničko-križevačka županija, Općina Ivanska, Općina Sv. Ivan Žabno, Razvojna agencija Podravine i Prigorja- PORA”

Dobiveni iznos sredstava: 2 milijuna EUR
Aktivnosti HR partnera: 125.000 EUR
Aktivnost Grada Bjelovara: krajem 2016. osigurati podršku u izradi studije omogućavanjem potrebnih podataka; u 2017. osigurati podršku u organizaciji 2 radionice (pružanje prostora, obraćanje medijima kontaktiranje potencijalnih sudionika kroz listu kontakata Grada)
Trajanje projekta: 24 mjeseca

Status projekta: u provedbi

Sinergijom do uspješnije zajednice

Europski socijalni fond, Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013.
Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama
(broj poziva: HR.2.2.04)

Prijavitelj projekta: Grad Bjelovar
Partneri na projektu: I.OŠ, II.OŠ, III.OŠ, IV. OŠV.OŠ

Dobiveni iznos sredstava: 1.502.513,10 kuna
Trajanje projekta: 1 godinu

Status: u provedbi

Wheel of change (Kotač promjene)

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA (broj poziva: UP.02.1.1.05)

Prijavitelj projekta: Grad Bjelovar

Partneri na projektu:

  • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar
  • Centar za socijalnu skrb Bjelovar
  • Udruga tjelesnih invalida Bjelovar
  • Udruga slijepih Bjelovar
  • Društvo multiple skleroze Bjelovarsko – bilogorske županije
  • Udruga za autizam Bjelovar

Dodijeljena bespovratna sredstva: 9.951.463,82 kuna

Trajanje projekta: 2 godine

Status: u provedbi 

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu Dječjeg vrtića Bjelovar

Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar, Bjelovar, KK.04.2.1.02.0126

Web stranica projekta “Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar”

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Trg Antuna Gustava Matoša 8A, Bjelovar – KK.04.2.1.03.0077

Energetska obnova zgrade II. Osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar – KK.04.2.1.03.0065

Odvoji po boji!, KK.06.3.1.07.0002

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru – KK.06.3.1.03.0104

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice (Staroplavnička ulica, LC 37201) – Broj 773403/2018

Back to top