Zaželi – program zapošljavanja žena – faza III

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Prijavitelj: Grad Bjelovar
Obvezni partneri: Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Bjelovar
Ukupna vrijednost projekta: 1.498.000,00 kuna (198.818,77 eura)
(bespovratna sredstva u 100% iznosu)
Trajanje projekta: 8 mjeseci
Ciljevi: zapošljavanje teže zapošljivih i ranjivih skupina žena i sprječavanje institucionalizacije korisnika
Zaposlena 31 žena (ciljana skupina nezaposlene žene s najviše SSS, starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice i dr….)
Uključeno 186 krajnjih korisnika (starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju)
Pomoć i podrška: u kućanskim poslovima, dostavi lijekova i namirnica, socijalizaciji

Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Prijavitelj: Grad Bjelovar
Obvezni partneri: Centar za socijalnu skrb Bjelovar
Hrvatski zavod za zapošljavanje PU Bjelovar
Ukupna vrijednost projekta: 4.634.000,00 kuna (bespovratna sredstva u 100% iznosu)
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Zaposleno 50 žena (naglasak na ciljanoj skupini, npr. nezaposlene na popisu HZZ-a, starije od 50 godina, osobe s invaliditetom, azilantice, beskućnice…)
Uključeno 300 krajnjih korisnika (starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju)

Wheel of change (Kotač promjene)

Europski socijalni fond, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA (broj poziva: UP.02.1.1.05)

Prijavitelj projekta: Grad Bjelovar
Partneri na projektu: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Udruga slijepih Bjelovar, Društvo multiple skleroze Bjelovarsko – bilogorske županije, Udruga za autizam Bjelovar.
Dodijeljena bespovratna sredstva: 9.951.463,82 kuna
Trajanje projekta: 2 godine

Vrtići po želji roditelja, UP.02.2.2.08.0029

Web stranica projekta “Vrtići po želji roditelja”

Mi to možemo, UP.02.1.1.06.0072

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste u naselju Stare Plavnice

Djetinjstvo bez gladi

Energetska obnova zgrade Područne škole Gudovac na adresi Gudovac 128, Gudovac, KK.04.2.1.04.0224

Energetska obnova zgrade Područne škole Veliko Korenovo na adresi Veliko Korenovo 115, Veliko Korenovo, KK.04.2.1.04.0228

Energetska obnova zgrade Područne škole Nove Plavnice na adresi Ulica Nove Plavnice 6, Nove Plavnice, KK.04.2.1.04.0229

Energetska obnova zgrade Područne škole Ciglena na adresi Ciglena 7, Ciglena, KK.04.2.1.04.0240

Energetska obnova zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar na adresi Radničko naselje Prilaz II/3, Bjelovar, KK.04.2.1.04.0230

Izgradnja reciklažnog dvorišta u Bjelovaru – KK.06.3.1.03.0104

Odvoji po boji!, KK.06.3.1.07.0002

Energetska obnova zgrade II. Osnovne škole Bjelovar na adresi Ivana Viteza Trnskog 19, Bjelovar – KK.04.2.1.03.0065

Energetska obnova Dječjeg vrtića „Bjelovar“

Web stranica projekta “Energetska obnova Dječjeg vrtića Bjelovar”
http://eodv.bjelovar.hr/

Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Dječjeg vrtića Bjelovar

Sinergijom do uspješnije zajednice

Europski socijalni fond, Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013.
Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama
(broj poziva: HR.2.2.04)

Prijavitelj projekta: Grad Bjelovar
Partneri na projektu: I.OŠ, II.OŠ, III.OŠ, IV. OŠV.OŠ

Dobiveni iznos sredstava: 1.502.513,10 kuna
Trajanje projekta: 1 godinu

Biogas Action

HORIZON 2020, Prioritet LS 14: uvođenje na tržište postojećih i novih sustava bioenergije

Prijavitelj: Energetski institut Hrvoje Požar
Partneri: Energy consulting network APS- Danska, European Biogas Association- Belgija, Dansk Fagcenter for Biogas- Danska, Association Rhonalpenergie-environment- Francuska, Cornelissen consulting service BV- Nizozemska, IBBK Fachgruppe Biogas gmbh- Njemačka, Federation Europeenne des Agences et des regions pour I`energie et I`environnement aisbl- Belgija, Ekodoma – Latvija, Česka Bioplynova asociace os – Češka, Energetski institut Hrvoje Požar – Hrvatska, Severn Energy Agency ltd. – Velika Britanija, Agence Innovation et initiatives locales association – Francuska, Energikontor Sydost ab – Švedska “
Suradnici: Pisma potpore (nacionalna sredstva): Hrvatska savjetodavna služba, Hrvatska udruga mladih poljoprivrednika AGRO, Hrvatska mljekarska udruga, HGK; (regionalna/lokalna razina): Grad Bjelovar, Tehnološki park Bjelovar, Koprivničko-križevačka županija, Općina Ivanska, Općina Sv. Ivan Žabno, Razvojna agencija Podravine i Prigorja- PORA”

Dobiveni iznos sredstava: 2 milijuna EUR
Aktivnosti HR partnera: 125.000 EUR
Aktivnost Grada Bjelovara: krajem 2016. osigurati podršku u izradi studije omogućavanjem potrebnih podataka; u 2017. osigurati podršku u organizaciji 2 radionice (pružanje prostora, obraćanje medijima kontaktiranje potencijalnih sudionika kroz listu kontakata Grada)
Trajanje projekta: 24 mjeseca

Prijava projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za aglomeracije Bjelovar, Gudovac i Rovišće

Kohezijski fond
Operativni program “Zaštita okoliša” 2007.-2013.
Prioritet 2: Zaštita vodnih resursa Hrvatske kroz poboljšanje sustava vodoopskrbe te integriranog sustava upravljanja otpadnim vodama
Prijavitelj projekta: Vodne usluge d.o.o.
Partneri na projektu: Grad Bjelovar, Bjelovarsko – bilogorska županija, Općina Rovišće
Dobiveni iznos sredstava: 4.032.230,00 kn
Trajanje projekta: 22 mjeseca
Status: puna aplikacija prihvaćena

Sinergijom do uspješnije zajednice

Europski socijalni fond, Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013.
Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama
(broj poziva: HR.2.2.04)
Prijavitelj projekta: Grad Bjelovar
Partneri na projektu: I.OŠ, II.OŠ, III.OŠ, V.OŠ, HZZ-PU Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 858.430,63 kn
Trajanje projekta: 1 godinu

Pay attention, take responsibility: VOLUNTEER! – (Obrati pozornost, preuzmi odgovornost: VOLONTIRAJ!)

Prijavitelji projekta: Klub liječenih alkoholičara Bjelovar
Partneri na projektu: Grad Bjelovar, Socijalna zadruga PRUŽIMO RUKE, Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja IRIS, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Zajednica klubova liječenih alkoholičara BBŽ, Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, HZZ PU Bjelovar
Partneri na projektu: Vrt d.o.o. Bjelovar i Komunalac d.o.o. Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 50.557,75 €
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Obrati pozornost, preuzmi odgovornost: VOLONTIRAJ! (više o projektu)

ACTIVE

IPA IV komponenta Programa – Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav
Prijavitelj: Grad Varaždin
Partneri: Grad Virovitica, Grad Bjelovar, Grad Koprivnica, Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o., Udruga Njezina druga šansa, Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Varaždin
Dobiveni iznos: 263.000,00 EUR
Cilj: Pomoćnik u nastavi – prijenos know-how
ACTIVE (više o projektu)

BIKE – Become involved and keep environment

LLL – Long Life Learning (Commenius – program za cjeloživotno učenje)
Prijavitelj projekta: Gimnazija Bjelovar i škola Pantarijn iz grada Wageningen iz Nizozemske
Partneri na projektu: Grad Bjelovar
Suradnici na projektu: Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 22.500,00 €
Trajanje projekta: dvije školske godine (2013./2014. i 2014./2015.)

Tourism for everybody – Turizam za sve

LLL – Long Life Learning (Commenius – program za cjeloživotno učenje)
Prijavitelji projekta: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar i Virginska skolan iz grada Örebra u Švedskoj
Partneri na projektu: Grad Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 22.500,00 €
Trajanje projekta: dvije školske godine (2013./2014. i 2014./2015.)
Turizam za sve (Više o projektu)

For a better tomorrow (Za bolje sutra)

IPA IV – Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav
Prijavitelji projekta: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
Partneri na projektu: Grad Bjelovar, BBŽ, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Obrtnička škola Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 260.000,00 €
Trajanje projekta: 16 mjeseci
For a better tomorrow (Za bolje sutra) – više o projektu

Competence and partnership against long term unemployment C&P:LTU – (Kompetencijama i partnerstvom protiv dugogodišnje nezaposlenosti)

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Bjelovar
Partner: Grad Bjelovar
Tehnička i stručna pomoć pri apliciranju: Poslovni park Bjelovar d.o.o.
Vrijednost projekta: 730.365,00 kn (100.740 €)
Trajanje: 12 mjeseci
Cilj: povećanje razine uključenosti dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada BBŽ

Suradnja u internacionalizaciji talijanskih i hrvatskih poduzeća bjelovarske regije iz područja drvoprerađivačke djelatnosti

Nositelji projekta su: Grad Bjelovar i Talijanski institut za vanjsku trgovinu (ICE). Koordinatori projekta su Poslovni park Bjelovar i Toscana Promozione-Javna agencija za gospodarsku promidžbu regije Toscana – Firenca.
Partneri na projektu su: S hrvatske strane HZZ- PS Bjelovar, HGK- Županijska komora Bjelovar, HOK- Županijska obrtnička komora Bjelovar, a s talijanske strane talijanski konzorcij za proizvodnju i promociju namještaja (CSM), Udruženje talijanskih industrijalaca (Confindustria Toscana) i TWT – toskanske tehnologije za obradu drveta.
Projekt je završen, a trajao je od: 01.04.2009. – 31.07.2010. god.
Ukupan budžet projekta je 145.652 €
Ciljevi projekta su: unapređenje suradnje drvoprerađivačkih tvrtki bjelovarske regije s partnerima regije Toscana, konkretna razmjena iskustava između talijanske i hrvatske strane u razvoju poduzeća, povećanje konkurentnosti, međusobna suradnja na unapređenju znanja i vještina kroz obuku i obrazovanje, promocija i prijavljivanje zajedničkih projekta na internacionalne fondove.
Unapređenje suradnje drvoprerađivačkih tvrtki bjelovarske regije s partnerima regije Toscana, konkretna razmjena iskustava između talijanske i hrvatske strane u razvoju poduzeća, povećanje konkurentnosti, međusobna suradnja na unapređenju znanja i vještina kroz obuku i obrazovanje, promocija i prijavljivanje zajedničkih projekta na internacionalne.

Uz povezivanje talijanskih i bjelovarskih drvoprerađivačkih tvrtki, realizirani su direktni kontakti i posjete naših poduzetnika talijanskim tvrtkama te stručno usavršavanje bjelovarskih poduzetnika u Italiji.

Training firm as journey to real life experience

Grad Bjelovar je bio partner u uspješno apliciranom projektu „Training firm as journey to real life experience“ čiji je nositelj Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, a Poslovni park Bjelovar d.o.o. je imao ulogu konzultanta (tehnička i stručna pomoć).
Projekt je prihvaćen u srpnju 2010.
Vrijednost projekta:  cca 1.430.000,00 kn (195.679 €)
Trajanje: 12 mjeseci (od listopada 2010. do listopada 2011.).
Opći cilj: povećati osposobljenost i zapošljivost učenika srednjih strukovnih škola
Specifični cilj: razviti, unaprijediti i modernizirati kurikulum vježbeničkih tvrtki i broj škola koje imaju vježbeničke tvrtke.

Aktivnosti:

  • Edukacija profesora
  • Edukacija učenika
  • Povećanje broja vježbeničkih tvrtki u EBŠ
  • Osnivanje vježbeničkih tvrtki u Ugostiteljskoj i Trgovačkoj školi
  • Opremanje prostora
  • Izrada novog kurikuluma vježbeničkih tvrtki
  • Priprema uvjeta i dokumentacije za otvaranje Centra za razvoj poduzetničkih vještina
Back to top
Skip to content