Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sinergijom do uspješnije zajednice

Europski socijalni fond, Operativni program “Razvoj ljudskih potencijala” 2007.-2013.
Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno – obrazovnim ustanovama
(broj poziva: HR.2.2.04)
Prijavitelj projekta: Grad Bjelovar
Partneri na projektu: I.OŠ, II.OŠ, III.OŠ, V.OŠ, HZZ-PU Bjelovar, Udruga tjelesnih invalida Bjelovar, Pučko otvoreno učilište Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 858.430,63 kn
Trajanje projekta: 1 godinu

Pay attention, take responsibility: VOLUNTEER! – (Obrati pozornost, preuzmi odgovornost: VOLONTIRAJ!)

Prijavitelji projekta: Klub liječenih alkoholičara Bjelovar
Partneri na projektu: Grad Bjelovar, Socijalna zadruga PRUŽIMO RUKE, Udruga za zaštitu žena i djece žrtava obiteljskog nasilja IRIS, Visoka tehnička škola u Bjelovaru, Zajednica klubova liječenih alkoholičara BBŽ, Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, HZZ PU Bjelovar
Partneri na projektu: Vrt d.o.o. Bjelovar i Komunalac d.o.o. Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 50.557,75 €
Trajanje projekta: 12 mjeseci
Obrati pozornost, preuzmi odgovornost: VOLONTIRAJ! (više o projektu)

ACTIVE

IPA IV komponenta Programa – Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav
Prijavitelj: Grad Varaždin
Partneri: Grad Virovitica, Grad Bjelovar, Grad Koprivnica, Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o., Udruga Njezina druga šansa, Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Varaždin
Dobiveni iznos: 263.000,00 EUR
Cilj: Pomoćnik u nastavi – prijenos know-how
ACTIVE (više o projektu)

BIKE – Become involved and keep environment

LLL – Long Life Learning (Commenius – program za cjeloživotno učenje)
Prijavitelj projekta: Gimnazija Bjelovar i škola Pantarijn iz grada Wageningen iz Nizozemske
Partneri na projektu: Grad Bjelovar
Suradnici na projektu: Turistička zajednica Bilogora-Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 22.500,00 €
Trajanje projekta: dvije školske godine (2013./2014. i 2014./2015.)

Tourism for everybody – Turizam za sve

LLL – Long Life Learning (Commenius – program za cjeloživotno učenje)
Prijavitelji projekta: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar i Virginska skolan iz grada Örebra u Švedskoj
Partneri na projektu: Grad Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 22.500,00 €
Trajanje projekta: dvije školske godine (2013./2014. i 2014./2015.)
Turizam za sve (Više o projektu)

For a better tomorrow (Za bolje sutra)

IPA IV – Integracija skupina u nepovoljnome položaju u redoviti obrazovni sustav
Prijavitelji projekta: Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar
Partneri na projektu: Grad Bjelovar, BBŽ, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, Obrtnička škola Bjelovar
Dobiveni iznos sredstava: 260.000,00 €
Trajanje projekta: 16 mjeseci
For a better tomorrow (Za bolje sutra) – više o projektu

Competence and partnership against long term unemployment C&P:LTU – (Kompetencijama i partnerstvom protiv dugogodišnje nezaposlenosti)

Nositelj: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područna služba Bjelovar
Partner: Grad Bjelovar
Tehnička i stručna pomoć pri apliciranju: Poslovni park Bjelovar d.o.o.
Vrijednost projekta: 730.365,00 kn (100.740 €)
Trajanje: 12 mjeseci
Cilj: povećanje razine uključenosti dugotrajno nezaposlenih osoba na tržište rada BBŽ

Suradnja u internacionalizaciji talijanskih i hrvatskih poduzeća bjelovarske regije iz područja drvoprerađivačke djelatnosti

Nositelji projekta su: Grad Bjelovar i Talijanski institut za vanjsku trgovinu (ICE). Koordinatori projekta su Poslovni park Bjelovar i Toscana Promozione-Javna agencija za gospodarsku promidžbu regije Toscana – Firenca.
Partneri na projektu su: S hrvatske strane HZZ- PS Bjelovar, HGK- Županijska komora Bjelovar, HOK- Županijska obrtnička komora Bjelovar, a s talijanske strane talijanski konzorcij za proizvodnju i promociju namještaja (CSM), Udruženje talijanskih industrijalaca (Confindustria Toscana) i TWT – toskanske tehnologije za obradu drveta.
Projekt je završen, a trajao je od: 01.04.2009. – 31.07.2010. god.
Ukupan budžet projekta je 145.652 €
Ciljevi projekta su: unapređenje suradnje drvoprerađivačkih tvrtki bjelovarske regije s partnerima regije Toscana, konkretna razmjena iskustava između talijanske i hrvatske strane u razvoju poduzeća, povećanje konkurentnosti, međusobna suradnja na unapređenju znanja i vještina kroz obuku i obrazovanje, promocija i prijavljivanje zajedničkih projekta na internacionalne fondove.
Unapređenje suradnje drvoprerađivačkih tvrtki bjelovarske regije s partnerima regije Toscana, konkretna razmjena iskustava između talijanske i hrvatske strane u razvoju poduzeća, povećanje konkurentnosti, međusobna suradnja na unapređenju znanja i vještina kroz obuku i obrazovanje, promocija i prijavljivanje zajedničkih projekta na internacionalne.

Uz povezivanje talijanskih i bjelovarskih drvoprerađivačkih tvrtki, realizirani su direktni kontakti i posjete naših poduzetnika talijanskim tvrtkama te stručno usavršavanje bjelovarskih poduzetnika u Italiji.

Training firm as journey to real life experience

Grad Bjelovar je bio partner u uspješno apliciranom projektu „Training firm as journey to real life experience“ čiji je nositelj Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, a Poslovni park Bjelovar d.o.o. je imao ulogu konzultanta (tehnička i stručna pomoć).
Projekt je prihvaćen u srpnju 2010.
Vrijednost projekta:  cca 1.430.000,00 kn (195.679 €)
Trajanje: 12 mjeseci (od listopada 2010. do listopada 2011.).
Opći cilj: povećati osposobljenost i zapošljivost učenika srednjih strukovnih škola
Specifični cilj: razviti, unaprijediti i modernizirati kurikulum vježbeničkih tvrtki i broj škola koje imaju vježbeničke tvrtke.

Aktivnosti:

  • Edukacija profesora
  • Edukacija učenika
  • Povećanje broja vježbeničkih tvrtki u EBŠ
  • Osnivanje vježbeničkih tvrtki u Ugostiteljskoj i Trgovačkoj školi
  • Opremanje prostora
  • Izrada novog kurikuluma vježbeničkih tvrtki
  • Priprema uvjeta i dokumentacije za otvaranje Centra za razvoj poduzetničkih vještina
Back to top