Linkovi za preuzimanje aplikacije:

 

 

Pristup aplikaciji putem računala:

http://bjelovar.oko.hr/

Radi što  bržeg otklanjanja komunalnih, prometnih, infrastrukturnih problema, problema vezanih uz čistoću Grad Bjelovar je kupio aplikaciju “GRADSKO OKO”.

Aplikacija je moderan  i učinkovit alat za evidenciju i upravljanje zaprimljenim prijavama građana.

Građanima je  omogućeno   da na jednostavan način  putem pametnog telefona ili putem računala mogu  prijaviti   rupu na cesti ili nogostupu, devastirana komunalna opremu,  žarulje javne rasvjete koje treba zamijeniti i drugo.

Sve prijave građana bit će vidljive komunalnim službama Grada Bjelovara  i svim ostalim posjetiteljima web servisa “GRADSKO OKO”.  Aplikacija omogućava mogućnost uvida u dinamiku rješavanja prijavljenih komunalnih problema.

Probleme je moguće prijaviti jednostavno i određeno položajem na terenu, slikom i opisom.

Građani uočene probleme mogu prijaviti putem pametnih telefona ili putem računala – na karti.

NAPOMENE

– Registracija je obavezna.

Prijave moraju sadržavati fotografiju problema koji prijavljujete

– Putem ove aplikacije nije moguće prijavljivati prometne prekršaje prometnim redarima.

Osim što će se uočeni problemi brže rješavati, aplikacija “GRADSKO OKO”  potiče suradnju između građana i Grada Bjelovara. 

Back to top
Skip to content