Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

U odobrenim nacionalnim projektima Grad Bjelovar ima ulogu prijavitelja i/ili partnera.

2019. godina

„Rekonstrukcija Zagorske ulice i dijela Ulice Ferde Livadića u Bjelovaru“

NADLEŽNO MINISTARSTVO: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
JAVNI POZIV: Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini
NAZIV PROJEKTA: „Rekonstrukcija Zagorske ulice i dijela Ulice Ferde Livadića u Bjelovaru“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 2.194.645,46 kuna
PLANIRANA VRIJEDNOST ATIVNOSTI NA PROJEKTU U 2019. godini: 1.480.073,38 kuna
TRAŽENA SREDSTVA (u odnosu na planirane aktivnosti u 2019.): 444.022,01 kuna (30%)
ODOBRENA SREDSTVA: 222.000,00 kuna

OPIS PROJEKTA:
Projekt „Rekonstrukcija Zagorske ulice i dijela Ulice Ferde Livadića u Bjelovaru“ sufinanciran  je od strane Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. U Zagorskoj ulici i dijelu Ulice Ferde Livadića koja se nalazi na području grada Bjelovara predviđena je rekonstrukcija oštećene prometnice (cesta), te izgradnja i postavljanje pješačke staze, biciklističke staze i sustava oborinske odvodnje), izgradnja dijela javne rasvjete, postavljanje rasvjetnih stupova sa led žaruljama i to prema Generalnom urbanističkom planu Grada Bjelovara kao posljedica prethodne rekonstrukcije kanalizacije i ostalih podzemnih instalacija (plin, struja). Postojeće ulice su neuređene sa devastiranim kolnikom bez nogostupa. Javna rasvjeta smještena je dijelom po krovovima kuća, te ju je potrebno premjestiti na kandelabre.

Glavne aktivnosti projekta su: 1) rekonstrukcija cjelokupne ceste sa oborinskom odvodnjom, 2) izgradnja pješačke staze s jedne strane ulice i dvosmjerne biciklističke staze sa druge strane ulice, 3) izgradnja dijela javne rasvjete, 4) postavljanje rasvjetnih stupova.

Cilj projekta je rekonstrukcija cjelokupne ceste, izgradnja pješačke staze i dvosmjerne biciklističke staze, izgradnja dijela javne rasvjete i postavljanje rasvjetnih stupova. Projektom se želi ujednačiti i podignuti razina komunalnog standarda za lokalno stanovništvo Zagorske ulice i dijela Ulice Ferde Livadića, te razne interesne skupine; vozači, pješaci, biciklisti, djeca, mladi, starije osobe, stanovnici s područja županije i drugih gradova. Ciljevi i očekivani rezultati projekta doprinijet će stvaranju pozitivnog efekta za ciljane skupine na način da će se pridonijeti lokalnom razvoju i poboljšanju kvalitete života stanovnika osiguravajući rekonstruiranu cestu i ostalu prometnu infrastrukturu kroz naselje koja je u vrlo lošem stanju.
Vrijeme realizacije projekta je 6 mjeseci, provedba aktivnosti započela je 30. svibnja, a završila 25. studenoga 2019. godine

Ovaj projekt proveden je uz financijski doprinos Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

2017. godina

„Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. – „Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja u Bjelovaru“

NADLEŽNO MINISTARTVO: Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

POZIV: Poziv na iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2017. godini prema Programu podrške regionalnom razvoju
NAZIV PROJEKTA: Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. – „Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja u Bjelovaru“
UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 570.757,26 kn
TRAŽENA SREDSTVA: 285.378,63 kn
ODOBRENA SREDSTVA: 285.000,00 kn
OPIS PROJEKTA: Projekt „Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije te rekonstrukcija nerazvrstanih cesta na području Radničkog naselja u Bjelovaru Faza VI. – „Izgradnja fekalne kanalizacije na području Radničkog naselja u Bjelovaru“ sufinanciran je od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, a sastoji se od izgradnje 319 m duge fekalne kanalizacije za potrebe lokalnog stanovništva Radničkog naselja i dispozicije priključaka za 25 kućanstava. Projekt pridonosi stvaranju osnovne komunalne infrastrukture, ujednačavanje komunalnog standarda i povećanju kvalitete življenja lokalnog stanovništva. Projekt je odobren i u fazi provedbe.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

„Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete na Trgu Stjepana Radića i izgradnja javne rasvjete od Trga Stjepana Radića pored SRC Mladost do Ulice Andrije Mohorovičića“

Na Trgu Stjepana Radića zamijenjeni su svi postojeći dotrajali stupovi i svjetiljke te su dodana nova rasvjetna mjesta (stupovi i svjetiljke). Ukupno na Trgu Stjepana Radića postavljeno je 302nova stupa i LED svjetiljke. Pored SRC Mladost do Ulice Andrije Mohorovičića izgrađena je nova instalacija javne rasvjete s ukupno 12 novih stupova i LED svjetiljki. Novi raspored stupova i svjetiljki napravljen je u skladu sa svjetlotehničkim proračunima kako bi se zadovoljili traženi kriteriji rasvjetljenosti biciklističkih staza i šetnica. Postojeće svjetiljke zamijenjene su novima povećane energetske učinkovitosti koje zadovoljavaju kriterije svjetloonečišćenja u skladu s važećim normama HRN EN 13201.

Ukupna vrijednost investicije: 584.766,50 kn (sa PDV-om).

Status :Radovi su završeni u srpnju 2017. godine.

2016. godina

„Rekonstrukcija javne rasvjete na Trgu Eugena Kvaternika“

Projektom je zamijenjeno 36 postojećih svjetiljki te je postavljeno 20 novih rasvjetnih mjesta (novi stupovi i svjetiljke). Umjesto postojećih svjetiljki postavljene su svjetiljke sa modernim LED izvorima svjetlosti. Novi raspored svjetiljki napravljen je u skladu sa svjetlotehničkim proračunima kako bi se zadovoljili traženi kriteriji rasvjetljenosti prometnica, šetnica i staza.  Nove svjetiljke i stupovi odabrani su tako da budu u skladu s uređenjem stare gradske jezgre.

Postojeće svjetiljke zamijenjene su novima povećane energetske učinkovitosti koje zadovoljavaju kriterije svjetloonečišćenja u skladu s važećim normama HRN EN 13201.

Ukupna vrijednost investicije: 599.212,50 kn (sa PDV-om).

Status :Radovi su završeni u prosincu 2016. godine.

Rekonstrukcija prometnice u ul. M. Krleže od k.br. 131 do k.br. 189

Javni poziv: Poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa ne području Republike Hrvatske za 2016. godinu

Sufinancira: Ministarstvo unutarnjih poslova

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 521.131,25 kuna

Iznos traženih sredstava: 364,791,88 kuna

Sanacija fasade narodne knjižnice Petar Preradović Bjelovar

Javni poziv: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu – Programi izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture za 2016.g.

Sufinancira: Ministarstvo kulture

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 542.612,50 kn

Traženi iznos: 271.306,25 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 250.000,00 kuna

60 +

Javni poziv: Poziv za prijavu projekata usmjerenih unaprjeđenju kvalitete života starijih osoba putem organiziranih dnevnih aktivnosti u lokalnoj zajednici

Sufinancira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prijavitelj: Matica umirovljenika Bjelovar

Partneri: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 79.730,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 79.730,00 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 45.000,00 kuna

Izrada projektne dokumentacije za uređenje Spomen područja Barutana 1991.

Javni poziv: Javni poziv za sufinanciranje uređenja spomen obilježja žrtvama stradalim u Domovinskom ratu, sredstvima Državnog proračuna RH u 2016.

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 81.177,50 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 80.000,00 kuna

Sinergijom do uspješnije zajednice

Javni poziv: Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2016. godinu

Sufinancira: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 132.544,08 kuna

Iznos traženih sredstava: 92.780,85 kuna

Sklop zgrada V. osnovne škole Bjelovar (iz 2015.)

Javni poziv: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2016. godinu – Programi izgradnje, održavanja i opremanja ustanova kulture za 2016.g.

Sufinancira: Ministarstvo kulture

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 593.198,75kuna

Iznos traženih sredstava: 275.000,00 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 100.000,00 kuna

2015. godina

Psihološko i socijalno osnaživanje, te podizanje kvalitete življenja branitelja Bjelovarsko – bilogorske županije

Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Udruga Zbora narodne garde A Satnije Bjelovar

Partneri: Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija i Zavod za javno zdravstvo BBŽ

Vrijednost projekta: 580.823,72 kuna

Iznos traženih sredstava: 580.823,72 kuna

Dobivena sredstva: 18.000,00 kuna

Inovativna tehnologija u kontroli mljekomata u cilju povećanja kvalitete i konkurentnosti proizvođača mlijeka

Natječaj za podnošenje ponuda za razvojna i primijenjena istraživanja u poljoprivredi i ruralnim područjima- 2015.g.

Sufinancira: Ministarstvo poljoprivrede

Prijavitelj: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zavod za mljekarstvo

Partneri: Grad Bjelovar, Grad Zagreb, Grad Zaprešić, Veterinarski fakultet Zagreb, Savjetodavna služba, Mljekarsko stočarska zadruga “Proizvodi sela”,

Grad Bjelovar sudjeluje u projektu s iznosom od 1.000,00 kuna

Vrijednost projekta: 183.500,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 137.500,00 kuna

Dobivena sredstva: 183.500,00 kuna

Smanjimo nejednakosti

Javni poziv: Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu, Prioritet 1

Sufinancira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prijavitelj: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Partneri: I. OŠ, II. OŠ, III. OŠ, IV. OŠ, OŠ Rovišće, OŠ Veliko Trojstvo, OŠ Velika Pisanica, OŠ Mirka Pereša (Kapela)

Suradnici: Grad Bjelovar i Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Vrijednost projekta: 506.873,63 kuna

Iznos traženih sredstava: 506.873,63 kuna

Dobivena sredstva: 479.233,63 kuna

Energetska obnova sportske dvorane Sokolana II Bjelovar

Javni poziv: Javni natječaj (ENU-10/2015) za sufinanciranje i energetske obnove nestambenih zgrada

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 417.288,90 kuna

Traženi iznos sredstava: 166.915,56 kuna

Dobivena sredstva: 161.623,56 kuna

Energetska obnova IV. osnovne škole Bjelovar

Javni poziv: Javni natječaj (ENU-10/2015) za sufinanciranje i energetske obnove nestambenih zgrada

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 1.140.733,48 kuna

Traženi iznos sredstava: 456.293,39 kuna

Dobivena sredstva: 456.293,39 kuna

“Modernizacija dijela javne rasvjete Bjelovar – istok”

Projektom modernizacije dijela postojeće javne rasvjete su obuhvaćene ulice ili dijelovi ulica u istočnom dijelu grada i prigradskim naseljima u kojima je rasvjeta zastarjela, nedovoljna, energetski neučinkovita i ne zadovoljava kriterije svjetloonečišćenja. Projektom je zamijenjena rasvjeta u 25 ulica.

Postojeće svjetiljke zamijenjene su novima povećane energetske učinkovitosti koje zadovoljavaju kriterije svjetloonečišćenja u skladu s važećim normama HRN EN 13201.

Nova rasvjeta  zadovoljava potrebne parametre sigurnosti u skladu s određenim razredom rasvjete za pojedine ulice i  normom  HRN EN 13201.

Ukupna vrijednost investicije: 1.076.037,50 kn (sa PDV-om).

Status :Radovi su završeni u lipnju 2015. godine.

Sufinanciranje: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 341.383,60 kn.

e-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

Javni poziv: Javni poziv za sudjelovanje u Pilot projektu e-Škole

Sufinancira: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARnet

Prijavitelj: II. osnovna škola Bjelovar

Partner: Grad Bjelovar

Tehnička pomoć Grada od 2016.-2018.

Iznos traženih sredstava od Grada: 30.000,00 kuna godišnje

e-škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

Javni poziv: Javni poziv za sudjelovanje u Pilot projektu e-Škole

Sufinancira: Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARnet

Prijavitelj: III. osnovna škola Bjelovar

Partner: Grad Bjelovar

Tehnička pomoć Grada od 2016.-2018.

Iznos traženih sredstava od Grada: 30.000,00 kuna godišnje

Energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Bjelovara

Javni poziv: Javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Sufinancira: Ministarstvo gospodarstva

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 91.250,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 51.100,00 kuna

Iznos dobivenih sredstava: 51.100,00 kuna

Lokalni informativni centar za mlade LIKE

Javni poziv: Poziv za prijavu programa i projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2015. godinu

Sufinancira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prijavitelj: Lokalni informativni centar za mlade LIKE

Partner: Bjelovarski centar za razvoj civilnog društva

Suradnik: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija

Vrijednost projekta: 120.628,67 kuna

Iznos traženih sredstava: 100.000,00 kuna

Ugradnja unutarnjeg lifta za invalide

Javni poziv: Sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 276.375,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 276.375,00 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 157.000,00 kuna

Slap dobrote

Javni poziv: Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu, Prioritet 2

Sufinancira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prijavitelj: Župa Sv. Antuna Padovanskog Bjelovar

Partneri: Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija i Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Vrijednost projekta: 200.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 200.000,00 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 195.000,00 kuna

Kombi koji život znači!

Javni poziv: Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu, Prioritet 3

Sufinancira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prijavitelj: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Partner: Grad Bjelovar

Suradnik: Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Vrijednost projekta: 198.220,48 kuna

Iznos traženih sredstava: 199.220,48 kuna

Odobreni iznos sredstava: 158.000,00 kuna

Lokalni volonterski centar UTIB

Javni poziv: Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata lokalnih volonterskih centara u 2015. godini

Sufinancira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prijavitelj: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Partneri: Grad Bjelovar, Centar za socijalnu skrb Bjelovar, II. OŠ i IV. OŠ

Vrijednost projekta: 150.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 150.000,00 kuna

Odobreni iznos sredstava: 120.000,00 kuna

Susreti prijatelja

Psihološko i socijalno osnaživanje te podizanje kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Udruga Hrvatskih Dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) Podružnica BBŽ

Partneri: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija

Vrijednost projekta: 313.510,68 kuna

Iznos traženih sredstava: 313.510,68 kuna

Odobreni iznos sredstava: 35.000,00 kuna

Putevima bjelovarskih branitelja

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Udruga Hrvatskih Dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) Podružnica BBŽ

Partneri: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija

Vrijednost projekta: 97.645,12 kuna

Iznos traženih sredstava: 97.645,12 kuna

Odobreni iznos sredstava: 25.000,00 kuna

Znajući prošlost u sigurniju budućnost

Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Udruga Hrvatskih Dragovoljaca Domovinskog rata (UHDDR) Podružnica BBŽ

Partneri: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija

Vrijednost projekta: 160.005,97 kuna

Iznos traženih sredstava: 160.005,97 kuna

Odobreni iznos sredstava: 30.000,00 kuna

2014. godina

Izrada planskih dokumenata energetske učinkovitosti Grada Bjelovara

Javni poziv: Javni poziv za neposredno sufinanciranje izrade planskih dokumenata energetske učinkovitosti

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Vrijednost projekta: 125.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 50.000,00 kuna

Dobivena sredstava: 25.400,00 kuna

Biciklistička ruta Bjelovar – jugozapadna Bilogora

Javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa Fond za razvoj turizma u 2014. godini

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 248.750,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 159.200,00 kuna

Fotomonografija Bjelovar 20 godina poslije

Javni poziv: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Hrvatski ratni veterani BBŽ

Partner: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 40.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 40.000,00 kuna

Dobivena sredstava: 10.000,00 kuna

http://www.bjelovarskilabirint.com/bjelovar/promocija-fotomonografije-bjelovar-1991-2011/

Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija u Domovinskom ratu

Javni poziv: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: UDPNHBDR-BBŽ (Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata- Podružnica BBŽ)

Partneri: Grad Bjelovar i HAZU- zavod za znanstveno-istraživački i umjetnički rad Bjelovar

Vrijednost projekta: 131.852,59 kuna

Iznos traženih sredstava: 131.852,59 kuna

Dobivena sredstava: 50.000,00 kuna

https://www.bjelovar.hr/vijesti/bjelovar-i-bjelovarsko-bilogorska-zupanija-u-domovinskom-ratu/

Socijalno uključivanje djece i odraslih osoba s tjelesnim invaliditetom

Javni poziv: Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa iz područja socijalne skrbi,

za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

Sufinancira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prijavitelj: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Partneri: Grad Bjelovar, Bjelovarsko – bilogorska županija, Centar za socijalnu skrb Bjelovar

Vrijednost projekta: 425.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 400.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 300.000,00 kuna

http://utib.hr/invalidi-dogadjaji/

Skrb izvan vlastite obitelji kao poludnevni boravak

Javni poziv: Poziv za prijavu prijedloga trogodišnjih programa iz područja socijalne skrbi,

za financijsku potporu udrugama osoba s invaliditetom, udrugama koje djeluju u korist osoba s invaliditetom i udrugama koje se bave socijalnom i humanitarnom djelatnošću, u okviru raspoloživih sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću za 2014. godinu

Sufinancira: Ministarstvo socijalne politike i mladih

Prijavitelj: Društvo za pomoć mentalno retardiranim osobama Bjelovar

Partneri: Grad Bjelovar, Caritas župe Sv. Antuna Bjelovar, Hrvatski Crveni križ Bjelovar

Vrijednost projekta: 480.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 400.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 180.000,00 kuna

Bežični grad Bjelovar – HotSpot Bjelovar

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa poticanja slobodnog pristupa Internetu u turističkim destinacijama „HOTSPOT CROATIA“ u 2014. godini

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Vrijednost projekta: 118.852,51 kn

Iznos traženih sredstava: 61.671,00 kn

Dobivena sredstva: 18.000,00 kn

Bežični grad Bjelovar – HotSpot Bjelovar

Energetska obnova III. osnovne škole Bjelovar

Javni natječaj za sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Vrijednost projekta: 327.210,00 kn

Iznos traženih sredstava: 130.000,00 kn

Dobivena sredstva: 130.000,00 kn

Razvoj gospodarskog okruženja ulaganjem u infrastrukturu širokopojasnog pristupa

Javni poziv za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu

Sufinancira: Ministarstvo gospodarstva

Prijavitelj: Bjelovarsko-bilogorska županija

Suradnik: Grad Bjelovar, Velika Pisanica, Nova Rača, Kapela, Veliko Trojstvo, Zrinski Topolovac, Rovišće, Šandrovac, Severin

Vrijednost projekta: 250.000 kuna

Iznos traženih sredstava: 200.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 144.750,00 kuna

Centar udruga Grada Bjelovara

Javni poziv: Poziv za iskaz interesa za Razvojnu suradnju s nacionalnom zakladom u području pilot- programa „Prostori (su)djelovanja“

Sufinancira: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 874.785,23 kuna

Dobivena sredstva: 7.500,00 kuna

Uz pomoćnika u nastavi do sretnijeg i uspješnijeg učenika s teškoćama

Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2014./2015. školsku godinu

Sufinancira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Prijavitelj: Udruga osoba oštećena sluha BBŽ

Partneri: Grad Bjelovar, Bjelovarsko – bilogorska županija, I.OŠ, II.OŠ, III.OŠ, IV.OŠ, OŠ Rovišće, OŠ Veliko Trojstvo, OŠ Nova Rača, Turističko-ugostiteljska i prehrambena škola Bjelovar, Obrtnička škola Bjelovar

Vrijednost projekta: 1.515.073,96 kn

Iznos traženih sredstava: 1.492.517,96 kn

Dobivena sredstva: 925.670,00

Rekonstrukcija raskršća Južne obilaznice i Ulice Male Sredice

Javni poziv: Sufinanciranje rekonstrukcije raskršća Južne obilaznice i Ulice Male Sredice

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 1.000.000,00 kuna

Sufinancira: Ministarstvo unutarnjih poslova

Iznos traženih sredstava: 500.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 500.000,00 kuna

Nabava specijalnih komunalnih vozila (2 vozila)

Javni poziv: Javni poziv za nabavu komunalne opreme i vozila sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 3.041.160,41 kuna

Iznos traženih sredstava: 1.216.464,16 kuna

Dobivena sredstva: 1.216.464,16 kuna

Nabava specijalnih komunalnih vozila i komunalne opreme (kante i komposteri)

Javni poziv: Javni poziv za nabavu komunalne opreme i vozila sufinanciranih od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 1.624.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 649.600,00 kuna

Dobivena sredstva: 649.600,00 kuna

2013. godina

Sufinanciranje nabave – kontejner za sakupljanje komunalnog otpada i mobilne drobilice za drvenu masu

Javni poziv: Izvan natječaja

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Partner: Komunalac d.o.o. Bjelovar

Vrijednost projekta: 776.882,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 310.752,80 kuna

Dobivena sredstava: 310.752,80 kuna

Primjena obnovljivih izvora energije u izgradnji zatvorenih bazena na lokaciji SRC “Mladost” u Bjelovaru

Javni poziv: Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja izrade projektne dokumentacije za projekte obnovljivih izvora energije

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Vrijednost projekta: 1.200.00,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 135.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 86.682,79kuna

Status: realiziran

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području grada Bjelovara

Javni poziv: Natječaj za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama)

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Vrijednost projekta: 1.200.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 300.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 276.531,66,00 kuna

Status: realiziran

Zamjena građevne stolarije na 1. Osnovnoj školi u Bjelovaru – zadnja faza

Javni poziv: Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za društvene djelatnosti

Suradnik za pripremu dokumentacije: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Iznos odobrenih sredstava: 123.182,00 kuna

Vrijednost projekta: 319.952,68 kuna

Status: realizirano

Za Nas Njima u Čast

Javni poziv: Psihološko i socijalno osnaživanje, te podizanje kvalitete življenja hrv. branitelja, hrv. branitelja s invaliditetom i HRVI iz Domovinskog rata

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: UDPNHBDR – BBŽ (Udruga djece poginulih i nestalih hrvatskih branitelja Domovinskog rata – Podružnica BBŽ)

Partner: Grad Bjelovar i “Ceker“ – centar kreativnog razvoja, Varaždin

Suradnik za pripremu dokumentacije: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. (ured u Bjelovaru)

Iznos traženih sredstava: 168.862,68 kuna

Vrijednost projekta: 168.862,68 kuna

Iznos dobivenih sredstava: 50.000,00 kuna

Status: realizirano

Znajući prošlost u sigurnu budućnost

Javni poziv: Promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Udruga Hrvatskih Dragovoljaca Domovinskog Rata (UHDDR) Podružnica BBŽ

Partner: Grad Bjelovar

Suradnik za pripremu dokumentacije: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Iznos odobrenih sredstava: 50.000,00 kuna

Vrijednost projekta: 109.200,00 kuna

Status: realizirano

Izgradnja sanitarnog čvora i postavljanje rampi za osobe s invaliditetom u svrhu osiguranja pristupa i korištenja Bjelovarskog kazališta

Javni poziv: Javni poziv za sufinanciranje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2013. godini na području Republike Hrvatske

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Suradnik za pripremu dokumentacije: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. (ured u Bjelovaru)

Iznos traženih sredstava: 65.000,00 kuna

Vrijednost projekta: 82.159,69 kuna

Iznos dobivenih sredstava: 55.000,00 kuna

Status: realizirano

Centar udruga Grada Bjelovara – prilagodba prostora i osiguranja pristupačnosti osobama s invaliditetom

Javni poziv: Javni poziv za sufinanciranje pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom, sredstvima Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2013. godini na području Republike Hrvatske

Sufinancira: Ministarstvo branitelja

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Suradnik za pripremu dokumentacije: Razvojna agencija Sjever – DAN d.o.o. (ured u Bjelovaru)

Iznos traženih sredstava: 70.000,00 kuna

Vrijednost projekta: 90.150,00 kuna

Iznos dobivenih sredstava: 60.000,00 kuna

Status: realizirano

Županija prijatelj dojenja

Javni poziv: Javni natječaj za prijavu prijedloga projekata iz područja zdravlja u RH u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna na pozicijama Ministarstva zdravlja u 2013. godini

Sufinancira: Ministarstvo zdravlja

Prijavitelj: Udruga „Za zdravo i sretno djetinjstvo“

Partneri: Grad Bjelovar, BBŽ, Dom zdravlja BBŽ, Opća bolnica Bjelovar

Iznos traženih sredstava: 90.000,00 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 70.000,00 kuna

Vrijednost projekta” 90.000,00 kuna

Status: realizirano

Svitanje u Bjelovaru

Javni poziv: Naš doprinos zajednici

Sufinancira: Regionalna zaklada za lokalni razvoj

Prijavitelj: Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja „Svitanje – podružnica Bjelovar“

Partner: Grad Bjelovar i Bjelovarsko – bilogorska županija

Vrijednost projekta: 15.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 11.250,00 kuna

Dobivena sredstva: 11.250,00 kuna

Status: realiziran

Sufinanciranje nabave – kamion autosmećar

Javni poziv: Izvan natječaja

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Partner: Komunalac d.o.o. Bjelovar

Vrijednost projekta: 795.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 318.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 318.000,00 kuna

Status: realiziran

Mjera C3 – Poduzetničke potporne institucije

Javni poziv: „Poduzetnički impuls 2013.“, Mjera C3

Sufinancira: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Prijavitelj: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Partner: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 210.051,10 kuna

Iznos traženih sredstava: 145.588,07 kuna

Dobivena sredstva: 103.964,44 kuna

Status: realiziran

Asistent u nastavi učenicima s tjelesnim invaliditetom

Javni poziv: Javni poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge pomoći pri uključivanju učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni proces za razdoblje od 1. rujna 2013. do 31. prosinca 2013.

Sufinancira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Prijavitelj: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Partner: Grad Bjelovar, Bjelovarsko-bilogorska županija, I. OŠ Bjelovar, IV. OŠ Bjelovar, Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar, OŠ Čazma, SŠ Čazma, OŠ Velika Pisanica, OŠ Ivanska

Vrijednost projekta: 172.500,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 130.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 104.000,00 kuna

Status: realiziran

Zajedno do znanja!

Javni poziv: Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2013./2014.

Sufinancira: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta

Prijavitelj: Udruga tjelesnih invalida Bjelovar

Partner: Grad Bjelovar, Bjelovarsko- bilogorska županija, Obiteljski centar Bjelovar, Društvo distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invaliditeta Čakovec, Udruga invalida “Sveti Bartolomej” Knin

Vrijednost projekta: 325.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 300.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 75.000,00 kuna

Status: realiziran

Projekt uređenja pročelja i fasade zgrade Poslovnog parka Bjelovar LORA d.o.o.

Javni poziv: Program očuvanja kulturnih nepokretnih dobara za 2014. godinu

Sufinancira: Ministarstvo kulture

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za društvene djelatnosti

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Vrijednost projekta: 550.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 250.000,00 kuna

Dobivena sredstava: 200.000,00 kuna

Poticanje uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području grada Bjelovara

Javni poziv: Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Vrijednost projekta: 2.500.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 450.000,00 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 214.379,27 kuna

Status: realizirano

Tehnološki park Bjelovar: Tehnološko razvojni centar Bjelovar – inkubator novih tehnologija

Javni poziv: „Poduzetnički impuls 2013“, Mjera C-Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja

Sufinancira: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Partner: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o. i Visoka tehnička škola Bjelovar

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Vrijednost projekta: 2.314.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 1.382.835,92 kuna

Dobivena sredstva: 1.382.835,92 kuna

Status: realiziran

Međunarodna konferencija Internacionalizacija poslovanja i jačanje ženskog poduzetništva

Javni poziv: Pokroviteljstvo i sufinanciranje događanja

Sufinancira: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Prijavitelj: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Partner: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 210.051,10 kuna

Iznos traženih sredstava: 150.000,00 kuna

Dobivena sredstava: 103.964,44 kuna

Status: realiziran

Energetski pregledi građevina i energetsko certificiranje zgrada u vlasništvu Grada Bjelovara

Javni poziv: Natječaj za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 64.937,50 kuna

Iznos traženih sredstava: 25.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 25.000,00 kuna

Status: realiziran

Sufinanciranje nabave – izrada projektne dokumentacije i gradnja reciklažnog dvorišta

Javni poziv: Izvan natječaja

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Partner: Komunalac d.o.o. Bjelovar

Vrijednost projekta: 1.000.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 400.000,00 kuna

Dobivena sredstava: 59.240,00 kuna

2012. godina

Zaštita očuvanja kulturnog dobra zgrade Poslovnog Parka Bjelovar d.o.o., Trg E. Kvaternika 6

Javni poziv: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH

Sufinancira: Ministarstvo kulture

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za društvene djelatnosti

Vrijednost projekta: 1.030.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 515.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 150.000,00 kuna

Status: realiziran

Projektiranje izgradnje zatvorenih bazena na lokaciji Sportsko-rekreacijskog centra Mladost u Bjelovaru

Javni poziv: Program unapređenja ponude turističkog sektora “Korak više”

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Iznos traženih sredstava: 300.000,00 kuna

Iznos dobivenih sredstava: 100.000,00 kuna

Vrijednost projekta: 1.350.000,00 kuna

Status: realiziran

Zaštita kulturnih dobara (Narodna knjižnica Petar Preradović, dječji odjel)

Javni poziv: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i zaštita prirode RH

Sufinancira: Ministarstvo kulture

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za društvene djelatnosti

Iznos traženih sredstava: 230.000,00 kuna

Vrijednost projekta: 459.554,00 kuna

Dobivena sredstva: 150.000,00 kuna

Status: realizirani

Poduzetničke potporne institucije za 2012. godinu

Cilj: Jačanje i razvoj poduzetničke potporne infrastrukture za podršku poduzetništvu

Sufinancira: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Nositelj: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Partner: Grad Bjelovar

Iznos odobrenih sredstava: 228.000,00 kn

Status: realiziran tijekom 2012.

Obrazovanje za poduzetništvo za 2012. godinu

Cilj: Unapređenje znanja i vještina poduzetnika

Sufinancira: Ministarstvo poduzetništva i obrta

Nositelj: Poslovni park Bjelovar LORA d.o.o.

Partner: Grad Bjelovar

Iznos odobrenih sredstava: 81.800,00 kn

Status: realiziran tijekom 2012.

Rekonstrukcija i sanacija sanitarnih čvorova

Javni poziv: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2013. godinu

Sufinancira: Ministarstvo kulture

Prijavitelj: Bjelovarsko kazalište Bjelovar

Partner: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 138.560,80 kuna

Iznos traženih sredstava: 60.000,00 kuna

Dobivena sredstava: 60.000,00 kuna

Status: realiziran

2011. godina

Izgradnja rampe za osobe s invaliditetom na Gradskim bazenima Još jedna prepreka manje

Javni poziv: Sufinanciranje projekata rješavanja pristupačnosti objekta osoba s invaliditetom

Sufinancira: Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. (Ured u Bjelovaru)

Vrijednost projekta: 112.618,80 kuna

Iznos traženih sredstava: 70.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 70.000,00 kuna

Status: realiziran

Cilj: Kroz program “Rješavanje pristupačnosti objekta osoba s invaliditetom” sufinancirati dio troškova za izgradnju rampe za osobe s invaliditetom na gradskim bazenima u Bjelovaru

5. Dani sira u Gradu siraJavni poziv: Prijava skupa/manifestacija za dodjelu potpore organizatorima gospodarskih manifestacija iz nadležnosti Ministarstva

Sufinancira: Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. (Ured u Bjelovaru)

Vrijednost projekta: 12.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 12.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 12.000,00 kuna

Status: realiziran

Cilj: Prijava manifestacije ” Dani sira u Gradu Sira” za dodjelu potpore Gradu Bjelovaru za sufinanciranje dijela troškova navedene gospodarske manifestacije iz nadležnosti ministarstva

Izgradnja rampe i postava sanitarnog kontejnera za osobe s invaliditetom na Gradskim bazenima u Bjelovaru

Javni poziv: Program poticanja ulaganja u osiguranje pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti “Turizam bez zapreka”

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. (Ured u Bjelovaru)

Vrijednost projekta: 93.864,60 kuna

Iznos traženih sredstava: 46.932,30 kuna

Dobivena sredstva: 10.000,00 kuna

Status: realiziran

Cilj: Kroz program poticanja ulaganja u osiguranje pristupačnosti javnim površinama i objektima turističke namjene osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti “Turizam bez zapreka” sufinanciranje dijela troškova za izgradnju rampe i postavu sanitarnog kontejnera za osobe s invaliditetom na Gradskim bazenima u Bjelovaru

Opločenje dna gradskog bazena u Bjelovaru

Javni poziv: Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu “Zelena brazda”

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. (Ured u Bjelovaru)

Vrijednost projekta: 223.708,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 111.854,00 kuna

Dobivena sredstva: 30.000,00 kuna

Status: realiziran

Cilj: Kroz program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu “Zelena brazda” sufinanciranje dijela troškova za opločenje dna gradskog bazena u Bjelovaru

Obnova konstrukcije caffe bara – Gradski bazen Bjelovar

Javni poziv: Program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu “Zelena brazda”

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. (Ured u Bjelovaru)

Vrijednost projekta: 113.672,45 kuna

Iznos traženih sredstava: 56.836,22 kuna

Dobivena sredstva: 20.000,00 kuna

Status: realiziran

Cilj: Kroz program poticanja razvoja posebnih oblika turizma na kontinentu “Zelena brazda” sufinanciranje dijela troškova za obnovu konstrukcije caffe bara na Gradskim bazenima u Bjelovaru

Uređenje sportsko-rekreativnog parka Borik

Javni poziv: Razvoj i unapređenje turističke infrastrukture

Sufinancira: Hrvatska turistička zajednica

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora

Tehnička i stručna pomoć: Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. (Ured u Bjelovaru)

Vrijednost projekta: 124.375,14 kuna

Iznos traženih sredstava: 50.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 15.000,00 kuna

Status: realiziran

Cilj: Uređenje sportsko-rekreativnog parka “Borik” koji se sastoji od uređenja tream staza, dječjeg igrališta te rasvjete

Poduzetničke zone za 2011. godinu – Poslovna zona JUG

Javni poziv: Poduzetničke zone u jedinicama lokalne samouprave

Sufinancira: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Vrijednost projekta: 4.000.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 2.000.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 1.000.000,00 kuna

Status: realiziran

Poduzetničke zone za 2011. godinu – Poslovna zona NOVI BORIK – LEPIRAC

Javni poziv: Poduzetničke zone u jedinicama lokalne samouprave

Sufinancira: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Vrijednost projekta: 3.000.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 1.500.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 900.000,00 kuna

Status: realiziran

EE javna rasvjeta u poslovnoj zoni Jug

Javni poziv: Poticanje energetske učinkovitosti

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Vrijednost projekta: 347.053,73 kuna

Iznos traženih sredstava: 100.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 55.033,00 kuna

Status: realiziran

Provedba energetskog pregleda i izdavanje energetskog certifikata za zgradu Gradske uprave grada Bjelovara

Javni poziv: Energetski pregledi zgrada gradskih uprava i županijskih vijeća

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za gospodarstvo

Tehnička i stručna pomoć: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Vrijednost projekta: 14.231,10 kuna

Iznos traženih sredstava: 8.538,66 kuna

Dobivena sredstva: 5.833,89 kuna

Status: realiziran

Poticanje uređenja fasada i zamjene građevne stolarije na području Grada Bjelovara

Cilj: Poticanje energetske učinkovitosti kroz sufinanciranje dijela troškova kućanstvima koji se odnose na uređenje fasada i zamjene građevne stolarije

Sufinancira: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj: Grad Bjelovar

Suradnik za pripremu dokumentacije: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Iznos traženih sredstava: 550.000,00 kuna

Iznos odobrenih sredstava: 66.099,75 kuna

Status: realiziran

Razvojne agencije i poduzetnički centri

Javni poziv: Poduzetničke potporne institucije – Razvojne agencije i poduzetnički centri

Sufinancira: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Prijavitelj: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Partner: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 195.000,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 140.000,00 kuna

Dobivena sredstava: 84.200,00 kuna

Status: realiziran

Poduzetnički inkubator Bjelovar

Javni poziv: Poduzetničke potporne institucije – Poduzetnički inkubatori

Sufinancira: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Prijavitelj: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Partner: Grad Bjelovar

Vrijednost projekta: 326.735,23 kuna

Iznos traženih sredstava: 250.000,00 kuna

Dobivena sredstava: 100.000,00 kuna

Status: realiziran

Informatika mijenja mogućnosti

Jednogodišnji projekti iz područja socijalne skrbi za udruge osoba s invaliditetom

Financira: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi

Prijavitelj: Udruga slijepih Bjelovar

Partner: Grad Bjelovar

Voditelj projekta: Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o.

Iznos dobivenih sredstava: 120.000,00 kuna

Trajanje: 12 mjeseci

Status: realiziran

2010. godina

BOK fest – Bjelovarski odjeci kazališta

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Suradnik: Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o.

Iznos sredstava: 70.000,00 kuna

Status: realizirano tijekom 2010. godine

Cilj: Kroz program „Manifestacije i druge promotivne aktivnosti” sufinancirati dio troškova za manifestaciju BOK fest.

Informacijom do odredišta

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Prijavitelj: Grad Bjelovar

Voditelj projekta: Razvojna agencija Sjever-DAN d.o.o.

Iznos traženih sredstava: 20.000,00 kuna

Status: realizirano tijekom 2010. godine

Cilj: Povezivanje stare gradske jezgre grada Bjelovara s spomen područjem Lug (šuma Lug) uz postavljanje turističke signalizacije te informativnih panoa koji sadrže povijest grada Bjelovara te opće informacije o bioraznolikosti šume Lug.

Zaštita kulturnih dobra (Gradski muzej)

Javni poziv: Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi i zaštita prirode RH

Sufinancira: Ministarstvo kulture

Prijavitelj: Grad Bjelovar, UO za društvene djelatnosti

Vrijednost projekta: 14.011.672,00 kuna

Iznos traženih sredstava: 1.500.000,00 kuna

Dobivena sredstva: 600.000,00 kuna

Status: realiziran tijekom 2010.

Obnova i sanacija gradskog paviljona

Cilj: Obnova i uređenje krovišta gradskog paviljona (limarski i tesarski radovi)

Sufinancira: Ministarstvo turizma

Nositelj: Grad Bjelovar

Partner: Ministarstvo kulture – Konzervatorski odjel u Bjelovaru

Priprema dokumentacije: Poslovni park Bjelovar d.o.o.

Iznos odobrenih sredstava: 40.000,00 kn

Status: realizirano tijekom 2010. godine

Back to top
Skip to content