Zahtjev za povremeni zakup društvenog doma

Sukladno članku 7. Odluke o upravljanju, povremenom zakupu, korištenju i davanju na uporabu društvenih domova na području mjesnih odbora Grada Bjelovara (Službeni glasnik Grada Bjelovara broj 2/19“), navedeno je da se Obrazac zahtjeva mora podnijeti najkasnije osam (8) dana prije planiranog korištenja društvenog doma. Ukoliko je traženi termin korištenja društvenog doma slobodan, Upravni odjel obavještava Zakupnika o prihvaćanju Zahtjeva.

Popunjeni obrazac zahtjeva se predaje u Pisarnicu Grada Bjelovara na 1. katu.

Grad Bjelovar u svom Proračunu obuhvaća ulaganja u održavanje i izgradnju objekata mjesnih odbora. Na području Grada nalazi se 38 mjesnih odbora.  Kulturni, zabavni, društveni, politički život stanovnika na području mjesnih odbora odvija se u prostoru 31 građevinski objekat, 3 kontejnera, dvije mljekarske stanice, dvije prostorije u okviru osnovnih škola, i jedna zgrada je trenutno u izgradnji od temelja.

Održavanje zgrada mjesnih odbora vrši se temeljem godišnjeg plana održavanja. Sredstva za održavanje i opremanje istih osiguravaju se gradskim proračunom za tekuću godinu.

U prvom polugodištu ove godine izvršeni su pored tekućeg održavanja i popravaka i slijedeći veći radovi:

MJESNI ODBOR

OPIS RADOVA

IZNOS

TOMAŠ

Priključak zgrade doma i mjesnog groblja na gradski vodovod

21.000,00

 GUDOVAC

Započeta rekonstrukcija anexa zgrade mjesnog doma

225.000,00

BREZOVAC

Sanacija sanitarnog čvora u zgradi MO

65.000,00

 KOKINAC

Promjena stare i ugradnja nove PVC stolarije

21.000,00

MALO KORENOVO

Sanacija i uređenje prostora kontejnera

31.000,00

 PRGOMELJE

Zamjena stolarije na prostoriji - poslovni prostor

13.000,00

 MJESNI ODBORI

Izrada projektne dokumentacije, troškovnika, legalizacija

26.000,00

GORNJE PLAVNICE

Započeta II faza - završni građevinski radovi na zgradi doma

48.000,00

UKUPNO:

450.000,00

Back to top
Skip to content