Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Grad Bjelovar u svom Proračunu obuhvaća ulaganja u održavanje i izgradnju objekata mjesnih odbora. Na području Grada nalazi se 38 mjesnih odbora.  Kulturni, zabavni, društveni, politički život stanovnika na području mjesnih odbora odvija se u prostoru 31 građevinski objekat, 3 kontejnera, dvije mljekarske stanice, dvije prostorije u okviru osnovnih škola, i jedna zgrada je trenutno u izgradnji od temelja.

Održavanje zgrada mjesnih odbora vrši se temeljem godišnjeg plana održavanja. Sredstva za održavanje i opremanje istih osiguravaju se gradskim proračunom za tekuću godinu.

U prvom polugodištu ove godine izvršeni su pored tekućeg održavanja i popravaka i slijedeći veći radovi:

MJESNI ODBOR OPIS RADOVA IZNOS
 TOMAŠ   Priključak zgrade doma i mjesnog groblja na gradski vodovod 21.000,00
 GUDOVAC  Započeta  rekonstrukcija anexa zgrade mjesnog doma 225.000,00
 BREZOVAC  Sanacija sanitarnog čvora u zgradi MO 65.000,00
 KOKINAC   Promjena stare i ugradnja nove PVC stolarije 21.000,00
 MALO     

 KORENOVO

 Sanacija i uređenje prostora kontejnera 31.000,00
 PRGOMELJE  Zamjena stolarije na prostoriji-poslovni prostor 13.000,00
 MJESNI  

 ODBORI

 Izrada projektne dokumentacije,troškovnika, legalizacija 26.000,00
 GORNJE

 PLAVNICE

 Započeta II faza- završni građevinski radovi na zgradi doma 48.000,00
UKUPNO:   450.000,00
Back to top
Skip to content