Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u vezi zakonske obveze ispitivanja plodnosti tla

Novim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu „Narodne novine“ broj 20/18 u članku 7. i 8. propisana je obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla koje provode ovlašteni laboratoriji. Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo uz to sto je ovlašteni laboratorij za ispitivanje plodnosti tla ima i status referentnog laboratorija za tlo. S tim u vezi, obavještavaju se svi posjednici dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta da su u obvezi ispitivanja plodnosti tla sukladno Pravilniku 0 metodologiji za praćenje stanja poljoprivrednog zemljišta – Glava III, članci 27. – 34 („Narodne novine“ broj 43/14).

Obavijest posjednicima dugogodišnjeg zakupa i koncesije državnog poljoprivrednog zemljišta u vezi zakonske obveze ispitivanja plodnosti tla obavijest-drzavno-poljoprivredno-zemljiste-ispitivanje-plodnosti-tla

Back to top