Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Obavijest o javnoj raspravi za UPU „ZONA CIGLENA“

Na temelju članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18 i 39/19) i Zaključka Gradonačelnika o utvrđivanju Prijedloga Urbanističkog plana uređenja „ZONA CIGLENA“, klasa : 350-02/19-01/4, ur. broj : 2103/01-01-20-59 od 22.12.2020. nositelj izrade plana, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Bjelovara, objavljuje : 

1. Obavijest o javnoj raspravi za UPU „ZONA CIGLENA“

2. Prijedlog plana za javnu raspravu UPU „ZONA CIGLENA“

Vrijeme izlaganja: 27. siječnja 2021. godine u 11:00 sati

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content