OBAVIJEST O POČETKU IZRADE STRATEGIJE RAZVOJA VEĆEG URBANOG PODRUČJA BJELOVAR za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

Na temelju članka 38. stavak 5. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (,,Narodne Novine”, broj 123/17), članka 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (,,Narodne novine”, broj 147/14, 123/17,118/18) i članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na svojoj 3. sjednici održanoj 14. rujna 2021. godine donijelo:

Odluku o pokretanju izrade Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar za financijsko razdoblje 2021. – 2027.

(Službeni glasnik Grada Bjelovara, broj 6/21)

Sastav urbanog područja Bjelovar čine: Grad Bjelovar, Općina Veliko Trojstvo, Općina Kapela, Općina Rovišće i Općina Štefanje.

Nakon ustrojavanja urbanog područja, Zakon je propisao obvezu izrade Strategije razvoja urbanog područja, koja predstavlja temeljni strateški dokument u kojem se određuju ciljevi i prioriteti razvoja za urbano područje.

Sukladno Zakonu, Grad Bjelovar koji je središte urbanog područja, nositelj je izrade Strategije te su odrađeni sljedeći koraci:

  • odabran izrađivač strateškog dokumenta: tvrtka Tehnološki park Bjelovar d.o.o. iz Bjelovara
  • formirano je Koordinacijsko vijeće
  • formirano je Partnersko vijeće
  • donesena je Odluka o početku vrednovanja Strategije

Između Grada Bjelovara i općina u sastavu, potpisan je Sporazum o suradnji na izradi i provedbi Strategije razvoja većeg urbanog područja Bjelovar.

Za više informacija kliknite na gumb niže.

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content