Obavijest o provođenju objedinjenje javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja „Zona Lepirac“ i strateške studije utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Zone Lepirac“

Grad Bjelovar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i uređenje prostora, kao nositelj postupka, temeljem članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Zaključka Gradonačelnika Grada Bjelovara o utvrđivanju Prijedloga URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „ZONA LEPIRC“ (dalje : UPU) za javnu raspravu, klasa : 350-02/19-01/8, ur.broj : 2103/01-01-22-135 od 28.10.2022. i članka 16. stavka 3. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” br. 64/08), sukladno Odluci Gradonačelnika Grada Bjelovara o upućivanju STRATEŠKE STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA UPU „ZONA LEPIRAC“ (dalje : Studija) u javnu raspravu, klasa: 350-02/21-01/5, ur.broj : 2103/01-01-22-60 od 28.10.2022., objavljuje :

Obavijest o provođenju objedinjenje javne rasprave o Prijedlogu urbanističkog plana uređenja „Zona Lepirac“ i strateške studije utjecaja na okoliš za Urbanistički plan uređenja „Zone Lepirac“

Podijeli s prijateljima!
Back to top
Skip to content