Obavijest o raspisivanju izbora za članice/članove vijeća mjesnih odbora na području grada Bjelovara

Izbori za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara

Gradsko vijeće Grada Bjelovara donijelo je 24. studenoga 2014. godine Odluku o raspisivanju izbora za članove/članice vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara. 

Za dan provedbe izbora određena je nedjelja 18. siječnja 2015. godine.

Na području Grada Bjelovara osnovano je 38 mjesnih odbora kao oblika neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana i to:

 1. Mjesni odbor Knez Domagoj
 2. Mjesni odbor dr. Ante Starčević
 3. Mjesni odbor Antun Gustav Matoš
 4. Mjesni odbor Stjepan Radić
 5. Mjesni odbor Kralj Petar Krešimir IV
 6. Mjesni odbor Ban Josip Jelačić
 7. Mjesni odbor Hrgovljani
 8. Mjesni odbor Velike Sredice
 9. Mjesni odbor Križevačka cesta
 10. Mjesni odbor Breza
 11. Mjesni odbor Brezovac
 12. Mjesni odbor Ciglena
 13. Mjesni odbor Galovac
 14. Mjesni odbor Gornji Tomaš
 15. Mjesni odbor Gudovac
 16. Mjesni odbor Klokočevac
 17. Mjesni odbor Kokinac
 18. Mjesni odbor Kupinovac
 19. Mjesni odbor Letičani
 20. Mjesni odbor Mala Ciglena
 21. Mjesni odbor Malo Korenovo
 22. Mjesni odbor Novi Pavljani
 23. Mjesni odbor Novoseljani
 24. Mjesni odbor Obrovnica
 25. Mjesni odbor Patkovac
 26. Mjesni odbor Plavnice Gornje
 27. Mjesni odbor Prespa
 28. Mjesni odbor Prgomelje
 29. Mjesni odbor Prokljuvani
 30. Mjesni odbor Rajić
 31. Mjesni odbor Stančići
 32. Mjesni odbor Stare Plavnice
 33. Mjesni odbor Stari Pavljani
 34. Mjesni odbor Tomaš
 35. Mjesni odbor Trojstveni Markovac
 36. Mjesni odbor Veliko Korenovo
 37. Mjesni odbor Zvijerci
 38. Mjesni odbor Ždralovi

Vijeće mjesnog odbora biraju građani s područja mjesnog odbora koji imaju biračko pravo. Članovi/članice vijeća biraju se na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, razmjernim izbornim sustavom.

Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 9. sjednici dana 12. rujna 2014. godine donijelo je Odluku o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 4/14 – dalje: Odluka) kojom je propisan postupak izbora članova vijeća mjesnih odbora.

[gn_heading style=”1″]POVJERENSTVO[/gn_heading]

Gradonačelnik Grada Bjelovara imenovao je Povjerenstvo za izbor članova/članica vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara ( dalje: Povjerenstvo) u sastavu:

 1. Vladimir Šestak – za predsjednika 
 2. Željka Vizi – za potpredsjednicu
 3. Ivana Skukan – za članicu
 4. Alica Polović – za članicu
 5. Mirjana Stupar- za članicu
 6. Damir Feher – za člana

ROKOVI
Rokovi teku od 2. prosinca 2014. godine

KONTAKTI
Adresa Povjerenstva:
Povjerenstvo za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara
Trg Eugena Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
(prizemlje – prostorija pored INFO ureda)

Telefon: 622-095
Fax : 622-060
e-mail : izbori@bjelovar.hr

RADNO VRIJEME
Radno vrijeme Povjerenstava za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara:
od 2. prosinca 2014. zaključno s 14. prosinca 2014. godine
radnim danom od 8,00-14,00 sati, 17,00-19,00 sati
subotom i nedjeljom 10,00-13,00 sati
15. prosinca 2014. godine od 7,00 do 24,00 sata

U vrijeme predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja Povjerenstvo će odrediti radno vrijeme prema potrebi i zahtjevima političkih stranaka i birača.

od 16. prosinca 2014. godine radno vrijeme Povjerenstva radnim danom je od 9,00 do 15,00 sati

[gn_heading style=”1″]PROVEDBA IZBORA[/gn_heading]

KANDIDIRANJE
Kandidiranje je postupak predlaganja kandidacijskih lista od strane ovlaštenih predlagatelja.
(članak 12. – 23. Odluke)

OBRASCI ZA POSTUPAK KANDIDIRANJA

 1. OVMO-1 – Prijedlog kandidacijske liste političke stranke/političkih stranaka za izbor članova vijeća mjesnog odbora, (PDF), 
 2. OVMO-2 – Prijedlog kandidacijske liste grupe birača za izbor članova/članica vijeća mjesnog odbora, (PDF),
 3. OVMO-3 – Potpisi birača koji podržavaju kandidacijsku listu grupe birača mjesnog odbora
 4. OVMO-4 – Očitovanje kandidata/kandidatkinja o prihvaćanju kandidature za članove/članice vijeća mjesnog odbora, (PDF),

Navedeni obrasci za provođenje izbora mogu se preuzeti na ovoj stranici ili podići u Povjerenstvu za izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara, u Bjelovaru Trg Eugena Kvaternika 2 u prizemlju (prostorija pored INFO ureda) od 2. prosinca 2014. godine.

Prijedlozi lista kandidata/kandidatkinja za izbor članova vijeća mjesnih odbora moraju biti zaprimljeni u Povjerenstvu u roku 14 dana od dana raspisivanja izbora, dakle 15 . prosinca 2014. godine do 24,00 sata.

[gn_heading style=”1″]PROPISI[/gn_heading]

Zakon o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 144/12) (PDF)
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“ broj 4/14) (PDF)
Redoslijed izbornih radnji i rokovi (PDF)

Back to top